Ełk w programie pilotażowym PARP

 

Projekt pn. „Profesjonalizacja obsługi inwestorów w Mieście Ełk” został zakwalifikowany do pilotażu „gov_LAB” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wartość wsparcia szkoleniowego i doradczego, z którego skorzysta miasto Ełk wynosi ponad 288 tys. zł.

W naborze konkursowym dotyczącym współpracy w ramach krajowego systemu innowacji ogłoszonym przez PARP wpłynęło 19 wniosków z całej Polski. Zakwalifikowanych zostało sześć projektów, w tym ełcki.W ramach pilotażu zespół specjalistów z Urzędu Miasta Ełku oraz ełckiego Parku Naukowo – Technologicznego skorzysta z bezpłatnych usług szkoleniowych i doradczych z zakresu projektowania instrumentu obsługi inwestorów. Przy wsparciu m.in. ekspertów PARP opracowane zostaną procedury, ścieżki oraz system wsparcia inwestycji, który spełni najważniejsze oczekiwania inwestorów. Przyczyni się to do zapewnienia sprawniejszej i bardziej profesjonalnej współpracy oraz wpłynie na kreację pozytywnego wizerunku miasta jako atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji.

Pierwsze warsztaty szkoleniowe odbyły się 17-18 czerwca w Warszawie. Projekt będzie realizowany do 30 września b.r. Wartość wsparcia szkoleniowego i doradczego oferowanego przez PARP wynosi ponad 288 tys. zł.

Pilotaż „gov_LAB” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 2.4 „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” Poddziałania 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB”.