Warsztaty Desingn Thinking w ramach projektu Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator za nami.

Warsztaty Desingn Thinking w ramach projektu Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator odbyły się 19 czerwca 2019 r. w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku.

Design Thinking to metoda tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników.

Projekt Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator powstał z myślą o rozwoju młodych przedsiębiorstw z regionu Warmii i Mazur. W ramach realizowanego projektu pn Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator mamy możliwość kompleksowego wsparcia przedsiębiorstw w procesie rozwoju produktów/ usług.

Celem projektu jest osiągnięcie zdolności samodzielnego działania na rynku przez 53 innowacyjne MŚP województwa warmińsko-mazurskiego w początkowej w początkowej fazie rozwoju  działalności (do 3 lat), poprzez realizacje w okresie 05.2019- 04.2021 r. przez 4 ośrodki innowacji Warmii i Mazur programu inkubacji przedsiębiorstw służącego dostarczeniu MŚP, zgodnych z potrzebami, usług dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania oraz usług specjalistycznych dla rozwoju produktów/usług oraz umocnienia pozycji rynkowej.

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez 4 ośrodki zajmujące się na co dzień wsparciem biznesu:

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny – lider

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku – partner

Inkubator Przedsiębiorczości w Biskupcu – partner

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – partner

Projekt „Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator” realizowany jest w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-00 w ramach osi priorytetowej 1- „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur” działanie 1.3 – „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)” poddziałanie 1.3.1 – „Inkubowanie przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość dofinansowania – 3 344 660, 44 PLN