2 maja 2019 r. w PNT w Ełku dniem wolnym od pracy.

informacja o dniu wolnym