IV KONGRES LIDERÓW ZMIAN „Zarządzanie i technologia w Gospodarce 4.o – kompetencje przyszłości”.

5-6 kwietnia 2019 r. Park Naukowo-Technologiczny w Ełku uczestniczył w IV KONGRESIE LIDERÓW ZMIAN. Kongres jest cyklicznym wydarzeniem poświęconych problematyce doskonalenia obecnych i przyszłych kadr menedżerskich oraz ich przygotowaniu do sprostania wyzwaniom przyszłości.

Organizatorzy wydarzenia: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Izba Przemysłowo – Handlowa w Białymstoku, Resursa Podlaska i Klaster Obróbki Metali – Klaster Kluczowy. Partnerem merytorycznym tegorocznego kongresu jest czołowa firma konsultingowa na świecie PwC Polska.

Co to jest Kongres Liderów Zmian ?

Jest to spotkanie profesjonalistów, którzy w toku dyskusji dzielą się wiedzą  i doświadczeniem na temat zmian zachodzących w gospodarce oraz roli, jaką w tym procesie odgrywa Lider. W Kongresie udział wzięli przedstawiciele nauki, biznesu, oraz administracji.

Tematem  przewodnim  tegorocznego Kongresu było „Zarządzanie i  technologia w Gospodarce 4.o – kompetencje przyszłości”.

„Gospodarka 4.0 nie jest odległą perspektywą. Jesteśmy nią otoczeni, nawet jeśli nie potrafimy nazwać jej przejawów. Najczęściej wskazuje się na zmiany zachodzące w przemyśle, ale znajdziemy je również w ochronie zdrowia, handlu, administracji, usługach. Wszechobecna cyfryzacja dociera do wszystkich organizacji i zmienia sposób ich funkcjonowania. Poza zmianami technologicznymi wymaga nowych umiejętności oraz nowego podejścia do pracowników i kierowania nimi” – tak zapraszał do udziału w spotkaniu dr Anatoliusz Kopczuk, przewodniczący rady programowej Kongresu.

Celem kongresu było upowszechnianie wiedzy dotyczącej źródeł zmian w gospodarce, rewolucja cyfrowa, postęp technologiczny oraz mechanizmy ich adaptacji  w organizacji.

Prelekcje, podzielono na trzy sesje tematyczne:

1. Kompetencyjne czynniki sukcesu przemysłu przyszłości.
2. Rozwój osobisty menadżera przyszłości.
3. Technologia cyfrowa jako środowisko pracy menadżera przyszłości.

W trakcie wystąpień ekspertów rozmawiano o rewolucji 4.0 w kontekście wyznacznika przemian w gospodarce i funkcjonowaniu państwa oraz o szansach jakie rewolucja 4.0 niesie dla rozwoju naszego regionu.

Omówiono system wsparcia przedsiębiorstw w procesie rozwijania Gospodarki 4.0 i zaprezentowano modelowy przykład przemysłu przyszłości w woj. podlaskim – Dolina Rolnicza 4.0, która ma opierać się na inteligentnym przemyśle, wykorzystującym wysokie rozwiązania automatyczne. Zaprezentowany został katalog kompetencji miękkich, których rozwijanie staje się kluczowe dla funkcjonowania w cyfrowej gospodarce. Oprócz tego podano przykłady kompetencji twardych, niezbędnych dla rozwoju organizacji (przedsiębiorstw).

Drugiego dnia IV Kongresu Liderów Zmian odbyły się warsztaty praktyczne, rozwijające wiedzę i umiejętności gości zarówno z zakresu kompetencji miękkich jak i twardych, m.in. inteligencji emocjonalnej, skutecznej komunikacji, zarządzania różnorodnością, jak wzmocnić odporność psychiczną w biznesie, mindfulness.

Podsumowując, na kompetencje przyszłości wpływać będzie:

 • informatyzacja świata, przetwarzanie ogromnej ilości danych wymusza skuteczne radzenie sobie z szumem informacyjnym,
 • rozwój mediów społecznościowych,
 • struktura demograficzna, starzenie się społeczeństwa i wydłużający się czas życia ludzi,
 • sztuczna inteligencja, które przejmuje coraz więcej procesów – której częścią jest: uczenie maszynowe, sieci neuronowe, systemy ekspertowe,
 • postępująca automatyzacja i robotyzacja,
 • wzrost przedsiębiorczości – Polska stanowi jedno z najbardziej przedsiębiorczych społeczeństw spośród krajów europejskich. Ludzie będą przedsiębiorczy, jak długo będą do tego mieli odpowiednie warunki – ze szczególnym uwzględnieniem warunków wspierających rozwój zarządzanie różnorodnością pokoleniową.

Liderzy zmian w Gospodarce 4.0 powinni rozwijać następujące kompetencje:

 • Inteligencja emocjonalna,
 • Kreatywność,
 • Neuroprzywództwo,
 • Praca w międzynarodowych zespołach,
 • Rozwiązywanie problemów,
 • Krytyczne myślenie,
 • Praca w wirtualnych zespołach,
 • Crossowanie umiejętności,
 • Praca w szumie informacyjnym,
 • Wnioskowanie i podejmowanie decyzji,
 • Negocjacje,
 • Skuteczna komunikacja,
 • Zarządzanie różnorodnością pokoleniową,
 • Zarządzanie stresem,
 • Jak wzmocnić odporność psychiczną w biznesie.