KONFERENCJA „POLSKA STREFA INWESTYCJI”

26 marca 2019 r. o godz. 11:00 w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku odbędzie się konferencja pt. „Polska Strefa Inwestycji”.

Celem spotkania jest przybliżenie przedsiębiorcom nowych zasad wsparcia dla inwestycji na terytorium Polski – uzyskania pomocy publicznej/ zwolnień podatkowych w ramach nowego mechanizmu pn. POLSKA STREFA INWESTYCJI wprowadzonego Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji.

Organizatorem wydarzenia jest Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
i Prezydent Miasta Ełku.

W programie:

  • Najważniejsze zmiany: SSE a Polska Strefa Inwestycji, podstawowe informacje o PSI, mapa pomocy regionalnej,
  • Na co udzielane jest wsparcie: rodzaje inwestycji, branże wyłączone,
  • Zarządzający obszarem: podział kraju na obszary, rola Zarządzającego, obszar zarządzany przez SSSE S.A.,
  • Warunki uzyskania wsparcia: negatywne przesłanki, kryteria ilościowe, kryteria jakościowe,
  • Procedura wydawania decyzji o wsparciu : zakres informacji w decyzji, opłata za świadczenie usług dla Zarządzającego,
  • Podstawowe obowiązki inwestora: okres utrzymania inwestycji, spełnienie warunków w decyzji, możliwość zmiany decyzji.

Szczegóły wydarzenia dostępne pod adresem:  http://www.ssse.com.pl/o-ssse/aktualnosci.html