Spotkania informacyjno-rekrutacyjne-edukacyjne w projekcie „Startup Heroes – platforma startowa dla nowych pomysłów” dobiegły końca!

Na przełomie lutego i marca 2019 r. Park Naukowo-Technologiczny w Ełku miał zaszczyt organizować jednodniowe spotkania, które skierowane były w szczególności do absolwentów oraz studentów ostatnich lat studiów oraz absolwentów i uczniów ostatnich klas szkoły ponadgimnazjalnej, szukających alternatywy dla pracy na etacie, widzących swoją ścieżkę zawodową jako właściciela firmy funkcjonującej w oparciu o zgłoszony do Platformy startowej pomysł bądź koncepcję.

Tematyka spotkań była niezwykle ciekawa i dotyczyła:

– Przygotowanie modelu biznesowego start-upu – prowadzący: Magdalena Wiśniewska.

– Prowadzenie spółki z o.o. – prowadzący: Marcin Bogdan.

– Jak skutecznie sprzedać swój pomysł inwestorowi – prowadzący: Sylwester Pilipczuk.

Prowadzący spotkania w wyczerpujący sposób wyjaśnili wszystkie zagadnienia, udzielali cennych rad oraz cierpliwie odpowiadali na wszystkie pytania zgromadzonych.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział !

Projekt „Startup Heroes – platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowany jest
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Założeniem projektu jest stworzenie warunków dla rozwoju start-up’ów i skomercjalizowanie ich pomysłów. W ramach projektu STARTUP HEROES uruchomiony zostanie pakiet usług eksperckich m. in. z zakresu prawa, ochrony patentowej i marketingu. Każdy start-up będzie miał swojego menadżera, nadzorującego właściwy przebieg inkubacji. Po zakończeniu procesu inkubacji uczestnicy projektu będą mogli uzyskać rekomendacje w drodze prezentacji swojego pomysłu przed inwestorem prywatnym.

Lorem Ipsum