SZKOLENIE „Zapewnienie i kontrola pożywek mikrobiologicznych zgodnie z PN-EN ISO 7218:2008/A1:2013 i PN-EN ISO 11133:2014, w tym karty kontrolne dla pożywek do metod ilościowych. Szkolenie praktyczne w laboratorium.”

MIEJSCE SZKOLENIA: Park Naukowo-Technologiczny w Ełku ul. Podmiejska 5

TERMIN: 6-7.04.2017r.

ORIENTACYJNY KOSZT SZKOLENIA: 500 – 700 zł netto (w zależności od liczy uczestników)

SZKOLENIE PROWADZI: Specjalista – praktyk z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej żywności, pasz, próbek środowiskowych. Doświadczenie w analityce 25 lat. Praca w inspekcji weterynaryjnej – w laboratorium. Kierownik techniczny i kierownik ds. jakości. Doświadczenie audytorskie.

OSOBA SZKOLĄCA: Tamara Kostrzewa

TEMATYKA SZKOLENIA:
Szkolenie 16h (2-dniowe):
Dzień I: Kontrola procesu przygotowania pożywek, punkty krytyczne:

 • jakość wody analitycznej : przewodność, czystość mikrobiologiczna
 • jakość szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego: czystość, pH, jałowość, pozostałości substancji hamujących
 • kontrola ubytków pożywek płynnych: przed i po sterylizacji

Dzień II: Kontrola pożywek:

 • jałowość
 • cechy fizyczne pożywek
 • kontrola mikrobiologiczna pożywek: żyzność, selektywność, specyficzność
 • katalog szczepów WDCM
 • przygotowanie, prowadzenie i nadzorowanie kolekcji drobnoustrojów kontrolnych: szczepy macierzyste / kultury robocze
 • przygotowanie kultur roboczych szczepów testowych – inokulum
 • instrukcje wykonania kontroli jakości pożywek stałych i płynnych:
  – metodą ilościową
  – metodą jakościową
 • kontrola płynów do rozcieńczeń
 • kontrola pożywek referencyjnych

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:
– zapewnienie materiałów szkoleniowych,
– indywidualne świadectwo uczestnictwa w szkoleniu
– merytoryczną opiekę trenera przez 14 dni od terminu szkolenia

Osoby do kontaktu w sprawie oferty:

Specjalista ds. funkcjonowania laboratoriów:
Aleksandra Jurewicz
a.jurewicz@technopark.elk.pl
tel. kom. 532131087

Edyta Nagórka- Cituk
e.nagorka@technopark.elk.pl
tel. kom. 660452277

Park Naukowo- Technologiczny w Ełku
Laboratorium Mikrobiologiczne
Badania Żywności i Środowiska Produkcyjnego
ul. Podmiejska 5
19-300 Ełk
tel. +48 87 732 63 33

Karta zgłoszenia – Zapewnienie i kontrola pożywek mikrobiologicznych