Tereny Inwestycyjne

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku wchodzi w skład Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Ełk. Wokół Parku znajdują się atrakcyjne, w pełni uzbrojone tereny inwestycyjne. Zapraszamy do zapoznania się z ofertę.

 

Wokół Parku znajdują się atrakcyjne, w pełni uzbrojone tereny inwestycyjne. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Park Naukowo-Technologiczny zlokalizowany jest wzdłuż drogi krajowej nr 65 – ul. Przemysłowej, będącej obwodnicą miasta. W odległości ok. 150 m budowana jest międzynarodowa trasa VIA-BALTICA, wciągu drogi S-61 (tereny położone są w odległości ok. 2-3 km od węzła „Ełk -Wschód”). Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez ul. Podmiejską i Produkcyjną (od 400 do 1500 m).W sąsiedztwie znajdują się liczne zakłady usługowe, przemysłowe i wytwórcze.

Powierzchnia gruntów z podziałem na poszczególne kompleksy:  

  • A – 8,6581 ha
  • B – 7,3498 ha
  • C – 3,8211 ha
  • D – 0,8158 ha
  • E – 0,4518 ha

Aktualnie w ofercie pozostała jedna działka  – grunty w kompleksie E:  

  • 0,4518 ha

Ceny od 35 zł /  m2 netto

Opis i uzbrojenie nieruchomości: 

Drogi dojazdowe jezdnie o nawierzchni asfaltowej i szerokości 7-8 m, pas drogowy o szerokości 14-28 m Kolej w odległości ok. 2,5 km znajduje się zelektryfikowany zespół bocznic kolejowych. Energia elektryczna napięcie – 15 kV / 110 kV Dostępna moc – 2×16 MVA W bliskim sąsiedztwie (od 200 do 700 m) znajduje się Główny Punkt Zasilania (110/15kV). Dzięki tej instalacji przedsiębiorcy na terenie zyskują szerokie możliwości w zakresie dostępnej mocy prądu elektrycznego. Gaz przyłącze w odległości od 1 do 2 km wartość kaloryczna – 31 MJ/Nm średnica rury – 200 mm Wodociąg bezpośrednio przy granicy działek dostępna objętość – 1700 m3/24h średnica rury – Ø 150 Kanalizacji sanitarna bezpośrednio przy granicy działek dostępna objętość – 1200 m3/24h średnica rury – Ø 200 – Ø 315 Wzdłuż działek przebiegają również sieci kanalizacji deszczowej i telekomunikacyjnej z możliwością przyłączenia.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Obszar Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk-Podmiejska”, uchwalonego uchwałą nr XX/187/08 Rady Miasta Ełku z dnia 29.01.2008 roku (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. Nr 49, poz. 1020 z 31.03.2008 r. http://bip.elk.warmia.mazury.pl/system/obj/952_Podmiejska_tekst_planu.pdf

Oferta przedsiębiorcy zainteresowanego zakupem terenów inwestycyjnych podlega ocenie stopnia innowacyjności.

Aktualna informacja:

http://investin.elk.pl/

https://www.ssse.com.pl/decyzja-o-wsparciu.html

KOMPLEKS PNT .pdf 3 22 10 2020.pdf

Firmy ulokowane na terenie inwestycyjnym PNT: