Jak się przygotować do obowiązkowego wystawiania e-faktur w systemie KSeF?

Zapraszamy na szkolenie  „Jak się przygotować do obowiązkowego wystawiania e-faktur w systemie KSeF?”  

Termin i miejsce szkolenia26.10.2023 (czwartek) w Parku Naukowo Technologicznym w Ełku przy ul. Podmiejskiej 5.

Koszt i czas trwania szkolenia300,00zł netto/369,00zł brutto, w godzinach 9:00-13:00

Na zgłoszenia czekamy do 24.10.2023

Formularz zgłoszeniowy:

  Karta zgłoszenia do pobrania.pdf

  Regulamin udziału w szkoleniu.pdf

  Od 2022 rok każdy podatnik podatku VAT ma możliwość wystawiania tzw. e-faktur w systemie KSeF (Krajowy System e-faktur). Jest to nowa ale na razie dobrowolna forma wystawiania faktur, która daje pewne korzyści jednak ma również swoje wady. Od lipca 2024 roku wystawianie e-faktur będzie już obowiązkowe dla wszystkich podatników. Oznacza to, że pomijając wyjątki, nie będzie możliwości wystawienia faktury papierowej lub faktury w postaci pliku PDF. Celem szkolenia jest przygotowanie Państwa do tego nowego obowiązku. Omówimy nowe regulacje, które wprowadzają obowiązek wystawiania e-faktur w systemie KSeF. Przeanalizujemy zasady wystawiania e-faktur, wyjątki od tych zasad oraz ich wpływ na rozliczenia podatku VAT. Wskażemy  Państwu również jak się przygotować do nowego obowiązku, gdyż niewątpliwie wystawiania e-faktur będzie wymagało przygotowania. Na szkoleniu omówione zostaną także obecnie obowiązujące zasady wystawiania e-faktur oraz wzór e-faktury (schema FA 2), który będzie obowiązywał w okresie obowiązkowego KSeF.

  Prowadzący: Ekspert Arkadiusz Duda

  specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Doświadczony szkoleniowiec, licencjonowany doradca podatkowy nr wpisu 12 132. Praktyk, nadzorował oraz koordynował jeden z największych projektów optymalizacji podatkowej w Polsce. Uczestniczył w kilkuset postępowaniach podatkowych przed sądami administracyjnymi. Prowadzi liczne szkolenia m.in. w zakresie podatku VAT i podatków dochodowych, a także kursy przygotowujące do egzaminu na doradcę podatkowego. Jest autorem wielu publikacji, uczestnikiem wystąpień telewizyjnych, związanych z zagadnieniami podatkowymi.

  Każdy uczestnik będzie miał możliwość zadania pytania zarówno w trakcie szkolenia jak i po jego zakończeniu (e-mail).

   

  Program szkolenia:

  I. e-Faktura (KSef) – dobrowolny

  1. Definicja e-faktury i KSeF
  2. Wejście w życie przepisów o fakturach ustrukturyzowanych (e-faktury):
  • wystawianie faktur w sposób dobrowolny
  • zgoda nabywcy na wystawianie faktur ustrukturyzowanych
  • możliwość wystawiania faktur bez zgody nabywcy
  • wprowadzenie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych
  1. Krajowy System e-Faktur:
  • zasady działania KSeF
  • dostęp do faktur w systemie KSeF
  • termin archiwizacji faktur w systemie KSeF
  1. Preferencje podatkowe dla podatnika związane ze stosowaniem systemu KSeF
  2. Podstawowe zasady wystawiania faktur ustrukturyzowanych:
  • data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej
  • korekta faktury ustrukturyzowanej
  • rozliczenia korekty faktury ustrukturyzowanej przez sprzedawcę i nabywcę – ułatwienia
  • zakres faktur objętych KSeF
  • dostosowanie systemu finansowo-księgowego do zasad wystawiania faktur ustrukturyzowanych.
  1. Rodzaje faktur wystawianych w KSeF
  2. Dane, która powinna zawierać faktura ustrukturyzowana
  3. Dokumenty korygujące w systemie KSeF
  4. Wady i zalety systemu KSeF
  5. Analiza zasad wystawiania e-faktury na przykładzie (wystawienie FV w KSeF)

  II. Obligatoryjny system e-faktur (KSef)

  1. Obowiązek wystawienia faktury przy użyciu KSeF
  2. Wydłużenie terminu obowiązku KSeF dla podatników zwolnionych (podmiotowo i przedmiotowo)
  3. Wyłączenia z obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych (KSeF)
  • Podmioty zagraniczne
  • Procedury szczególne
  • Faktury konsumenckie
  • Bilety
  • Dowody przejazdu autostradą
  • Pozostałe
  1. Nadawanie uprawnień do KSeF
  2. Sposoby uwierzytelniania
  3. Zasady wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych (e-faktury)
  4. Rozliczanie faktur zakupowych
  5. Wzór faktury ustrukturyzowanej
  6. Omówienie schemy
  7. Oprogramowania interfejsowe KSeF
  8. Jak implementować KSeF do systemu F/K?
  9. Sposoby udostępniania faktur ustrukturyzowanych
  10. Zasady wystawiania faktur papierowych – przypadki szczególne
  11. Faktura do paragonu – zasady wystawiania
  12. Faktura VAT RR
  13. Pozostałe faktury
  14. Zasady wystawiania faktur w przypadku awarii KSeF
  15. Zasady dokonywania korekt
  • Korekta w systemie KSeF
  • Czy można wystawić fakturę korygującą poza KSeF?
  • Moment rozpoznania korekty „in minus”
  • Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej – znaczenie
  • Pozostałe zagadnienia
  1. Oznaczanie płatności za faktury
  2. Biała lista a KSeF
  3. Co z notami korygującymi, fakturami uproszczonymi, duplikatami faktur?
  4. Zasady ustalania kursu waluty
  5. Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych
  6. Sankcje za niestosowanie systemu KSeF
  7. Delegacje ustawowe – zakres regulacji
  8. Okresy przejściowe w stosowaniu KSeF
  9. Zmiany w innych ustawach
  10. Konsekwencje wprowadzenia obligatoryjnego KSeF dla podatników