Czym są Pomosty Przyszłości?

„Pomosty Przyszłości” to druga edycja wydarzenia w województwie podlaskim promująca dobre wzorce współpracy na linii biznes-nauka i odwrotnie. Celem konkursu jest promowanie postaw podlaskich przedsiębiorców współpracujących z uczelniami oraz promowanie zainteresowania podlaskich uczelni i zatrudnionych w nich naukowców współpracą z przedsiębiorstwami.

Regulamin konkursu

 

Informacja Pomosty Przyszłości 2023