Spotkanie informacyjne dla MŚP na temat pozyskiwania funduszy UE na rozwój biznesu.

Spotkanie informacyjne dla MŚP na temat pozyskiwania funduszy UE na rozwój biznesu z udziałem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego , Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp z o.o. oraz Warmińsko-Mazurskiej Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Celem spotkania było omówienie możliwości pozyskania funduszy krajowych i regionalnych na rozwój firmy w ramach perspektywy finansowej UE 2021-2027.

Uczestnicy w trakcie spotkania zdobyli wiedzę o nowych programach realizowanych przez PARP w ramach funduszy Europejskich 2021-2027: ścieżka SMART i programy dla startupów oraz mieli okazję indywidualnych konsultacji z ekspertem PARP.

Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie zaprezentował możliwości wsparcia MŚP w ramach FEWIM 2021-2027.

O tym jak przygotować projekt B+R w celu pozyskania Funduszy na Rozwój Firmy opowiedział Prezes Instytutu Innowacji i Technologii PB Sp. z o.o.

Przedstawiciel WMARR z Olsztyna zaprezentował fundusze dostępne dla MŚP w ramach RPO 2014-2020 i opowiedział o bezpłatnych usługach doradczych Enterprise Europe Network.

Specjalnymi gośćmi wydarzenia byli: Senator RP Małgorzata Kopiczko, Dariusz Budrowski prezes PARP, Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz.

Podsumowując, wydarzenie było niezwykle wartościowe dla przedsiębiorców  zainteresowanych pozyskaniem funduszy na rozwój swojej działalności. Omówienie dostępnych źródeł finansowania oraz przedstawienie konkretnych projektów, które mogą otrzymać wsparcie, z pewnością zachęciło uczestników do dalszych działań w tym kierunku.