Szkolenie „Zmiany w Kodeksie Pracy 2023” w dniu 27.03.2023 r. w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku.

27 marca 2023 r. (poniedziałek) organizujemy  szkolenie „Zmiany w Kodeksie Pracy 2023”.

Szkolenie odbędzie się w godz. 9:00 – 15:00 w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku przy ul. Podmiejskiej 5

Opłata za udział w szkoleniu wynosi 243,90 zł netto + VAT tj. 300 zł brutto*.

Na zgłoszenia czekamy do 23.03.2023 r. włącznie.

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA

REGULAMIN

*W przypadku określonym 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004r. podatku od towarów i usług opłata zwolniona jest z podatku VAT/uczestnictwo w szkoleniu opłacone w całości lub w 70% ze środków publicznych.

Szkolenie, pozwoli Państwu na dostosowanie obecnych procedur i dokumentów do wprowadzonych zmian. Doświadczony ekspert  przekaże wiedzę o kluczowych tematach, takich jak zmiany związanie z pracą zdalną, zatrudnieniem pracowników, rodzicielstwem, kontrolą trzeźwości pracowników i wiele więcej. Szkolenie stacjonarne pozwoli Państwu na bezpośrednie zadawanie pytań oraz wymianę informacji z innymi uczestnikami.

Szkolenie poprowadzi Monika Frączek, prawniczka, specjalistka prawa pracy, pracowała ponad 16 lat jako główna specjalistka w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Program szkolenia:

Zmiany związane z pracą zdalną

 • Jakie będą rodzaje pracy zdalnej?
 • Jak będzie musiała zostać wdrożona praca zdalna?
 • Czy wprowadzenie pracy zdalnej będzie się wiązało ze zmianami umów o pracę?
 • Na czym będzie polegała praca zdalna okazjonalna?
 • Jakie elementy musi zwierać regulamin pracy zdalnej?
 • Jakie będą zasady kontroli pracownika wykonującego pracę zdalną?
 • Jakie dodatkowe obowiązki z zakresu bhp wiążą się z pracą zdalną?
 • Jakie dodatkowe obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych wiążą się z pracą zdalną?
 • Jakie będą zasady zwrotu kosztów za prąd i internet pracownikom?
 • Jakie prawa będzie miał pracownik wykonujący pracę zdalną?

Zmiany związane z kontrolą trzeźwości pracowników

 • Jakie wymagania formalne należy spełnić aby móc kontrolować pracowników?
 • Jakie obowiązki informacyjne wobec załogi musi dopełnić pracodawca przed wprowadzeniem kontroli?
 • Jakie zmiany obejmą procedurę nakładania kar porządkowych?
 • Czy brak zmian w regulaminie pracy uniemożliwi nałożenie kar porządkowych?
 • W jakiej części akt osobowych będą przechowywane informacje o stanie trzeźwości?
 • Jacy pracownicy będą musieli otrzymać nowe upoważnienia i w jakim zakresie?
 • Czy kontrole obejmą także zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych?
 • Kiedy pracodawca będzie mógł nie dopuścić pracownika do pracy?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie za okres niedopuszczenia do pracy, jeśli wyniki badań nie wykażą obecności alkoholu w organizmie?
 • W jakich przypadkach będzie dopuszczalne badania krwi lub moczu?

Zmiany związane z zatrudnianiem pracowników

 • Jakie będą dopuszczalne długości umowy na okres próbny?
 • Na jakich zasadach umowy na okres próbny będzie można wydłużyć o absencje?
 • Kiedy będzie można ponownie zawrzeć umowę na okres próbny?
 • Jakie nowe elementy pojawią się w treści umowy o pracę?
 • Jak będzie wyglądała informacja o warunkach zatrudnienia?
 • Jak będzie wyglądała informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika delegowanego?
 • Czy pracodawca będzie mógł zakazać dodatkowego zatrudnienia pracownikowi?
 • Kiedy pracownik będzie mógł wystąpić z wnioskiem o zmianę rodzaju pracy lub rodzaju umowy?
 • W jakich przypadkach będzie niezbędna przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę?
 • Czy każde wypowiedzenie będzie trzeba konsultować ze związkiem zawodowym?

Zmiany związane z rodzicielstwem

 • Na czym będzie polegało zwolnienie od pracy w pilnych sprawach rodzinnych?
 • Jakie będą zasady udzielania urlopów opiekuńczych?
 • Czy urlopy opiekuńcze będą płatne?
 • Czy cudzoziemiec będzie mógł w Polsce skorzystać z urlopu rodzicielskiego na dziecko urodzone za granicą?
 • Czy będzie można nadal odraczać urlop rodzicielski?
 • Czy będzie można wziąć urlop rodzicielski w dniach?
 • Czy będzie możliwe skorzystanie ze skrócenia wymiaru czasu pracy z tytułu uprawnienia do urlopu wychowawczego, a potem wykorzystanie całego urlopu wychowawczego?
 • Jakie zmiany dotkną urlopy ojcowskie?
 • Na czym będą polegały zmiany w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 14?
 • Kiedy za urlop rodzicielski będzie wypłacany zasiłek macierzyński w wysokości 70%, a kiedy 81,5%?
 • Jaka wysokość zasiłku przysługiwała będzie w przypadku urlopu rodzicielskiego przysługującego tylko ojcu dziecka?
 • Kiedy i w jakim trybie będzie można wystąpić o jednorazowe wyrównanie zasiłku macierzyńskiego?
 • Na jakich warunkach ma być zatrudniony pracownik wracający do pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim?

Zmiany związane z czasem pracy

 • W jakich przypadkach szkolenia będą musiały być zaliczane do czasu pracy?
 • Jakie uprawnienia zyskają rodzice dzieci do lat 8?
 • Na czym będzie polegała elastyczna organizacja czasu pracy?
 • Jakie będą zasady korzystania z elastycznej organizacji czasu pracy przez pracowników?
 • Czy obniżenie etatu w ramach elastycznej organizacji czasu pracy będzie korzystniejsze niż obniżenie etatu zamiast korzystania z urlopu wychowawczego?

Pozostałe zmiany

 • Jakie zmiany zostaną wprowadzone w przepisach dotyczących dyskryminacji?
 • W jaki sposób pracodawca będzie musiał informować o polityce awansowania pracowników?
 • Jakie wnioski i dokumenty będą mogły być składane elektronicznie?
 • Jakie zmiany powinny pojawić się w treści świadectwa pracy?
 • Jakie pojawią się nowe wykroczenia w Kodeksie pracy?