Wyniki II etapu oceny pomysłów – Panelu Ekspertów

W wyniku I etapu oceny wniosków  przed VI cyklem inkubacji,  zgodnie z listą rankingową wyłoniono 50 Pomysłodawców, którzy zakwalifikowali się do II etapu oceny –  Panelu Ekspertów. Pomysłodawcy Ci w dniach 7-09.12.2022 r. zaprezentowali swoje pomysły przed Panelem Ekspertów. W drodze  dyskusji i głosowania wyłoniono 22 Pomysłodawców, którzy po założeniu spółki kapitałowej i podpisaniu umowy inkubacji rozpoczną proces inkubacji.

 

VI cykl inkubacji rozpocznie się od 1.01.2023 r. i potrwa do 30.06.2023 r.

 

Załączamy listę 22 zakwalifikowanych oraz listę rezerwową.

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH

LISTA REZERWOWA