Robotyzacja przemysłu, podnoszenie kompetencji w obszarze IT – to się opłaca!

Robotyzacja przemysłu, podnoszenie kompetencji w obszarze IT – to się opłaca!

Zaawansowane technologie, sztuczna inteligencja, robotyka powoli stają się codziennością w branży produkcyjnej. Czy firmy z Warmii i Mazur gotowe są wejść na wyższy poziom ? Czy kompetencje kadr w regionie odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu i  trendom na rynku pracy ? I co to właściwie jest – kompetencje przyszłości ? Na te i inne pytania staraliśmy się odpowiedzieć w trakcie dwudniowego technologicznego eventu w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku. Wydarzenie zostało podzielone na dwa bloki tematyczne: konferencję biznesową oraz warsztaty kompetencyjne.

„Automatyzacja i robotyzacja w produkcji i usługach – praktyczne aspekty transformacji cyfrowej firmy”

W erze Przemysłu 4.0. roboty przemysłowe nie stanowią już rzadkości i wykonują wiele procesów na liniach produkcyjnych. Zastosowanie robotów optymalizuje cały cykl produkcji, pozwala na utrzymanie efektywności  i przynosi zysk.  Idea konferencji opierała się na przybliżeniu firmom regionu technicznych aspektów wdrożeń zautomatyzowanych rozwiązań, zarówno w aspekcie technologicznym, jak i organizacyjnym.  Specjaliści odpowiedzialni za projektowanie i implementację rozwiązań omawiali etapy procesu wdrożenia i prezentowali przykłady realizacji wdrożeń w zakresie robotyzacji produkcji. Prezentowano też sposoby finansowania wdrożeń i ich opłacalność. Całe wydarzenie stanowiła niepowtarzalną okazję do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych relacji biznesowych.

Warsztaty kompetencyjne – wszystko, co przyszły pracownik powinien wiedzieć o nowoczesnych kompetencjach sektora usług i przemysłu 4.0.

Świetni partnerzy merytoryczni wydarzenia Politechnika Białostocka, Inkubator Technologiczny w IławieFundacja Cadmus, PJK Consulting starali się podpowiedzieć uczniom ełckich liceów i techników, jak odpowiednio pokierować swoją ścieżką kształcenia żeby wpisać się w najsilniejsze trendy na rynku pracy związane z rozwojem przemysłu 4.0. 

Konferencja organizowana w ramach przedsięwzięcia „Ełcki festiwal Promocji Gospodarczej” – (umowa z urzędem marsz tak brzmiała).