Wsparcie działalności B+R+I oraz przedsięwzięć inwestycyjnych.

17 marca 2022 r. w godz. 10:00 – 12:00. Interizon Pomorski Klaster ICT i KPMG zapraszają na bezpłatne spotkanie online pt.: „Wsparcie działalności B+R+I oraz przedsięwzięć inwestycyjnych”. 

Kliknij i zarejestruj się na wydarzenie.

Działalność B+R+I jest nieodłącznym elementem funkcjonowania na konkurencyjnym rynku tj. pozwala na tworzenie postępu i innowacji w obszarze procesów oraz produktów i usług. Tworzenie innowacji, cyfryzacja oraz inwestycje w rozwój to przedsięwzięcia, które wymagają zaplanowania oraz zwiększonych nakładów. Wykorzystanie w tym zakresie możliwości płynących z dostępnych form wsparcia – ulg podatkowych lub dotacji pieniężnych – zachęca do zwiększenia działań oraz poprawia ich efektywność ekonomiczną. W ramach wydarzenia przedstawione zostaną możliwości dotacyjne i ulgi podatkowe wraz z praktycznymi wskazówkami jak czerpać z nich korzyści.


AGENDA

  1. Możliwe finansowania z wielu źródeł
  2. Polski Ład: zmienione i nowe ulgi oraz zachęty podatkowe
  • Ulga na działalność B+R
  • Preferencyjne opodatkowania IP Box
  • Polska Strefa Inwestycji
  • Ulga na innowacyjnych pracowników
  • Ulga na prototypy
  • Ulga na robotyzację
  • Ulga na ekspansję
  • Ulga na działania CSR

      3. UE 2021-2027: nowe możliwości.