ZIELONA AUTOMATYZACJA I CYFRYZACJA TO PRZYSZŁOŚĆ WARMII I MAZUR.

ZIELONA AUTOMATYZACJA I CYFRYZACJA TO PRZYSZŁOŚĆ WARMII I MAZUR

Warmia i Mazury aby się rozwijać potrzebują nowych technologii. Nowa, proponowana Inteligenta Specjalizacja Warmii i Mazur to Zielona Automatyzacja i Cyfryzacja oraz Nowe Technologie, dlatego już dziś zapraszamy  do współpracy w zakresie tworzenia nowej Inteligentnej Specjalizacji Województwa. Zainteresowane podmioty zachęcamy do wspólnego badania zasobów i potencjału branży sektora z dziedziny przemysłu związanej z Zieloną Automatyzacją i Cyfryzacją oraz Nowymi Technologiami jako inteligentnej specjalizacji regionu oraz określenie możliwości i ścieżki rozwoju sektora w perspektywie 10 lat. Diagnozę Sektora oraz Programu Rozwoju Sektora w dziedzinie przemysłu na potrzeby inteligentnej specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego przeprowadza Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego.

Szerwszeń

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku od początku aktywnie wpierał proces powstania nowej inteligentnej specjalizacji. Dyrektor PNT Agnieszka Pietrowicz brała udział jako panelista w zakresie powstania nowej IS regionu w Kongresie Przyszłości, zorganizowanym  22 czerwca 2021 w Olsztynie, a jesienią 20 września 2021 PNT w Ełku zorganizował konferencję regionalną TRANSFORMACJA CYFROWA WARMII I MAZUR. Przedstawiciele samorządu, w tym Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin oraz kadra zarządzająca firm z regionu omawiali wpływ innowacyjnych technologii, sztucznej inteligencji i zielonej automatyzacji na rozwój firm z Warmii i Mazur. Video z konferencji

Postępy diagnozy można śledzić na stronie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.