Nabór do V rundy Startup Heroes zakończony.

179 wniosków wpłynęło w V naborze do projektu Startup Heroes. W tej chwili wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

Każdy wniosek będzie oceniany przez trzech ekspertów. Do drugiego etapu oceny /panelu ekspertów/ zakwalifikuje się 50 najwyżej ocenionych pomysłów. Panel będzie się składał z 10 specjalistów, którzy oceniają pomysł według 4 kryteriów:

  • innowacyjności,
  • kompetencji zespołu,
  • wykonalności i predyspozycji przedsiębiorczych.

Panel ekspertów wyłoni 22 najlepsze pomysły, które zostaną skierowane do inkubacji w Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny lub Park Naukowo-Technologiczny w Ełku.

Wszystkim Pomysłodawcom życzymy powodzenia !! O wynikach oceny będą Państwo informowani.