RUNDA T – nabór do 20 czerwca 2021 r.

Do 20 czerwca 2021r. przyjmowane są zgłoszenia projektów do unikatowego w Polsce północnowschodniej przedsięwzięcia Runda T. 

Inicjatywa Runda T umożliwia spotkanie przedsiębiorców, naukowców i innych twórców z inwestorami z całego kraju. Projekt Runda T adresowany jest głównie do przedsiębiorców i przedsiębiorstw zainteresowanych rozwojem swoich zaawansowanych projektów, które wymagają wsparcia kapitałowego. Do udziału w przedsięwzięciu zapraszamy również osoby lub firmy, które poszukują wsparcia dla projektów będących także na początkowym etapie przygotowani lub dla projektów koncepcyjnych. Zapraszamy przedsiębiorców, którzy mają pomysł na wprowadzenie innowacyjnego produktu, czy usługi i szukają źródeł finansowania.

Nie ma górnej granicy wieku dla osób zgłaszających projekty. Każdy przedsiębiorca związany z woj. podlaskim lub warmińskomazurskim może wziąć udział w Rundzie T. Korzyści dla przedsiębiorcy z udziału w Rundzie T:

 • możliwość pozyskania inwestora na swój pomysł,
 • możliwość uzyskania wsparcia potrzebnego dla rozwoju projektu,
 • bezpłatny cykl szkoleń,
 • promocja firmy i pomysłu (w przypadku zakwalifikowania do finału Rundy T),
 • możliwość zdobycia cennych kontaktów,
 • każdy projekt uzyska feedback od ekspertów (bez względu na wynik obrad kapituł).

Uczestnictwo w finałowym procesie oceny zgłoszonych do Rundy T projektów zapowiedziało wiele funduszy inwestycyjnych z całego kraju:

 • AgriTech Hub ASI Sp. z o.o. to Fundusz Venture Capital inwestujący w nowoczesne rozwiązania w obszarze nowych technologii dla sektora rolnospożywczego. Fundusz wspiera zespoły i projekt technologiczne w obszarze całego łańcucha wartości dodanej w rolnictwie i szeroko pojętej branży agrotech. Misją zespołu jest wspieranie innowacji, mających zastosowanie na etapie uprawy, produkcji i dystrybucji. Fundusz zapewnia wsparcie eksperckie oraz kapitałowe, w wysokości do 1,3 mln pln. Partnerem funduszu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.Więcej o funduszu: https://agritechhub.com/
 • Invento Capital Sp. z o.o. tworzą i zarządzafunduszem seed/venture capital oraz klubem inwestorów prywatnych. Współpracują i koinwestują z Aniołami Biznesu, polskimi i zagranicznymi funduszami venture capital oraz inwestorami branżowymi.Współtworzą eko system innowatorów, naukowców, przedsiębiorców i Aniołów Biznesu oraz budują strategiczną przewagę na synergii działania, opartej na wymianie wiedzy, doświadczeń i wzajemnej inspiracji do działania i rozwoju. Podejmując współpracę z przedsiębiorcami, pomagaim rozwinąć, udoskonalić i wprowadzić na rynek ich pomysły oraz innowacyjne produkty.Więcej o funduszu: https://www.inventocapital.pl/
 • YouNick Mint Venture Capital to ekosystem funduszy inwestycyjnych zarządzany przez współpracujący ze sobą od lat praktyków biznesowych z obszarów Healthcare (sektor farmaceutyczny, urządzenia medyczne, innowacyjne materiały i wyroby medyczne) oraz Industry 4.0 (w szczególności ICT, IoT, PropertyTech). Inwestuje w innowacyjne projekty na wczesnej fazie rozwoju i wspiera je kompetencjami swoich ekspertów. Partnerami zespołu YouNick są zarówno inwestorzy prywatni, business angels jak iNarodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz PFR Ventures. Więcej o funduszu: https://younick.pl/
 • LT Capital / 156 Capital sp. z o.o. stale postępująca cyfryzacja, nowe modele biznesowe, wdrażanie big data i AI, produkcja na żądanie, nowe zagrożenia cyber bezpieczeństwa. Wszystko to zmieni sposób, w jaki żyjemy, kupujemy i korzystamy z dóbr. LT Capital chce znaleźć i wesprzeć przyszłych liderów tej zmiany. Zazwyczaj inwestują ok.250 tys. euro. Jeśli potrzebna jest większa kwota, fundusz jest w stanie zaprosić do współpracy najlepszych współinwestorów. Dzięki kontaktom na całym świecie, LT Capital jest pomostem pomiędzy świetnymi firmami z Europy ŚrodkowoWschodniej, a większymi funduszami i klientami z reszty świata. Skupiasię na produktach i usługach, które są podstawą Przemysłu 4.0.Więcej o funduszu: http://ltcapital.vc
 • VC Link Sp. z o.o. jest funduszem venture capital poszukującym perspektywicznych i innowacyjnych projektów i spółek, związanych m.in. z szeroko rozumianymi: nowoczesnymi materiałami, rozwiązaniami dla energetyki, automatyzacją i robotyzacją, oprogramowaniem dla przemysłu, rozwiązaniami dla ICT. Charakteryzuje się dobrym zrozumieniem technologii oraz możliwością wspierania projektów technologicznych.Więcej o funduszu: http://vclink.pl/
 • Spinaker Alfa Sp. z o.o. powstał w odpowiedzi na istniejącą w polskim sektorze badań i rozwoju lukę finansową. Fundusz prowadzi działalność inwestycyjną (kapitał zalążkowy / venture capital), wspierając projekty przedsiębiorców i naukowców na wczesnym etapie rozwoju (projekty B+R znajdujące się w fazach Proof of Principle i Proof of Concept). Celem działań inwestycyjnych jest finansowanie polskich innowacji, projektów B+R poprzez powoływanie nowych lub dokapitalizowanie istniejących spółek (startup) wspólnie z ich pomysłodawcami. Dzięki zrozumieniu środowiska naukowobadawczego, relacji ze światem nauki oraz biegłej znajomości zagadnień dotyczących środowiska transakcji early stage, w ramach wejść kapitałowych, Fundusz oferuje cenne wsparcie merytoryczne w zakresie wzrostu wartości firmy. Do głównych obszarów zainteresowań inwestycyjnych należą: FinTech, CleanTech, HealthTech, ICT.SPINAKER Alfa inwestuje kwoty od 25.000 Euro do 250.000 Euro w pojedynczy projekt. Więcej o funduszu: http://spinakeralfa.pl
 • Czysta3.vc Sp. z o.o. inwestujegłównie w doświadczone zespoły, które w toku działalności bazowej znalazły nowatorski pomysł, który ma komercyjny potencjał i potrzebują wsparcia w jego realizacji. Fundusz jest otwartyna wszelkie projekty z obszarów IT, ICT, Big Data, IOT, Fintech, Mobile, Cloud, Digital, ecommerce.Więcej o funduszu: https://czysta3.vc/
 • ABAN Fund Sp. z o.o. fundusz Inwestycyjny ABAN Fund tworzony jest przez zgrany zespół profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem nabytym na styku nowych technologii, ochrony zdrowia i finansów. Do współpracy z wyselekcjonowanymi innowatorami wnosząnie tylko kapitał, ale przede wszystkim wsparcie merytoryczne oraz wypracowane relacje. Ekosystem – stworzony z myślą o maksymalizowaniu prawdopodobieństwa sukcesu –obejmuje uznanych ekspertów, wiodące uczelnie wyższe, a także partnerów biznesowych zainteresowanych rozwojem innowacji. Więcej o funduszu: http://abanfund.vc/
 • Infini ASI Sp. z o.o. jest funduszem typu preseed i seed capital wspierającym innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe o globalnym potencjale. Infini szuka projektów na wczesnym etapie (np. pomysł, koncepcja, model) oraz w późniejszej fazie rozwoju (prototyp, wstępny biznesplan, gotowy produkt). Szerokie portfolio Funduszu otwierają pionierskie spółki m.in. z sektora kosmicznego SatRevolution, która wysyła na orbitę okołoziemską własne satelity, Bioceltix zmieniający standardy terapii weterynaryjnych poprzez rozwój innowacyjnych biofarmaceutyków bazujących na komórkach macierzystych, CustomArt –producent profejsonalnych słuchawek customizowanych, których używają znane gwiazdy sceny muzycznej czy DermoTech Beauty, którego zespół jako pierwszy na świecie opracował metodę uzyskania ksantohumolu (najsilniejszego jak dotąd poznanego antyoksydantu) w niemal czystej postaci. Obok wspomnianych podmiotów, Infini aktywnie wspiera kilkanaście start-upów z branży druku 3D (Skriware) inteligentnych systemów bezzałogowych (FlyTech) biotechnologii (FreshInset, Startit Vet), inżynierii materiałowej (Xbrave), automatyki (Indoorway), location intelligence (CityGlobe), teledetekcji (Hyperlab Solution). Wsparcie projektów realizowanych przez Infini ASI pochodzi m.in. z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach inicjatywy BRIdge Alfa oraz od inwestorów prywatnych.Więcej o funduszu: http://infini.pl/
 • ZASI Bitspiration Booster Sp. z o.o. to zespół doświadczonych przedsiębiorców imenedżerów zKrakowa, który wykorzystuje głęboką wiedzą technologiczną do budowy portfela mocnych start-upów technologicznych na etapie (pre-)seedoraz wczesnego wzrostu. Przy wyborze firm, z którymi fundusz decyduje się pracować, a przede wszystkim inwestować jako fundusz VC, na pierwszym miejscu stawiana jestwiedzanaukowai rzetelne dane.Swoje wsparcie fundusz kierujedo założycieli startupów, którzy ciężko pracują nad rozwiązywaniem rzeczywistych problemów i wdrażaniem pomysłów biznesowych o zasięgu globalnym.Jeśli dany zespół potrafi obronić pomysł w obszarze Machine Learning / Big Data, AI, Robotyka, Bio-tech albo Med-tech –zaczynamy na poważnie rozmawiać.Niezastąpionym aplikacjom, rozwiązaniom marketingowym, prywatnemu blockchainczy dronom. Więcej o funduszu: https://bitspiration.com/