Pożyczka Płynnościowa dla firm z Warmii i Mazur już dostępna!

W ślad za decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 28 kwietnia 2020 r., o dofinansowaniu nowego instrumentu wsparcia obrotowego przedsiębiorstw, w walce ze skutkami epidemii Covid-19 wybrano 3 Instytucje Finansowe, w których będzie można ubiegać się o Pożyczkę Płynnościową są nimi:

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczył na Pożyczkę Płynnościową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 blisko 31 mln zł.

Pożyczka płynnościowa ma na celu wspomaganie utrzymania firm i  miejsc pracy, jest wsparciem obrotowym kierowanym do mikro, małych i średnich firm województwa warmińsko-mazurskiego[1].

Warunki finansowania Pożyczki Płynnościowej:

  • Brak prowizji i dodatkowych opłat
  • od 0,28 % oprocentowanie (uzależnione od stopy bazowej[2])
  • kwota pożyczki do 400 tys. zł
  • całkowity okres spłaty do 6 lat (12 miesięcy karencji, do 12 miesięcy wakacji kredytowych)

[1] MŚP, które zostały bezpośrednio dotknięte skutkami wybuchu pandemii i nie były w trudnej sytuacji finansowej przed 31 grudnia 2019 r.

[2]  Stopa bazowa służy do określenia poziomu stopy referencyjnej wykorzystywanej do obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w takich formach jak m.in. pożyczki. Obowiązuje przez okres jednego roku kalendarzowego. Aktualna stopa bazowa wynosi 1,84 % i obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.

informacja pochodzi ze strony: https://biznes.warmia.mazury.pl/aktualnosci/pozyczka-plynnosciowa-dla-firm-z-warmii-i-mazur-juz-dostepna/?fbclid=IwAR1vmGjpfOmOLLhpefVK5Cn_gAzUI7vqJiGE1FB4rPQeQhj3yUQGWZjicbo