Aligo Venture Capital w gronie partnerów Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku.

Aligo to zespół profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie inwestycji kapitałowych, wsparcia projektów badawczo-rozwojowych oraz komercjalizacji innowacyjnych produktów. Fundusze Aligo prowadzą działalność w oparciu o bliskie relacje z partnerami biznesowymi, inwestorami prywatnymi, naukowcami, ekspertami technologicznymi oraz wiodącymi uczelniami. Współpracę z Innowatorami oparte są na zaangażowaniu kapitałowym oraz wsparciu merytorycznym i partnerskich relacjach. Od początku naszej działalności wsparliśmy ponad 40 projektów kwotą blisko 30 mln PLN. Technologie i produkty Spółek Funduszy Aligo znalazły odbiorców na wszystkich kontynentach, łącznie w blisko 80 krajach.

Komplementarne doświadczenia zespołu Aligo obejmują zarządzanie dużymi przedsiębiorstwami z branży biomedycznej, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w obszarze life-science, komercjalizację leków, wyrobów medycznych oraz kosmetyków, inwestycje w branży OZE, inwestycje seed oraz wsparcie procesów pozyskania kapitału na rynku giełdowym i pozagiełdowym.

Potencjał Funduszy Aligo wspiera bliska współpraca z Centrum Innowacji STB – jednostką naukową kategorii A. Centrum Innowacji STB dysponuje własnym laboratorium mieszczącym się w nowoczesnym budynku na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i zajmującym powierzchnię 185 m2. Duża, otwarta przestrzeń oferuje maksymalną elastyczność i pełny dostęp do sprzętu. Centrum Innowacji STB otrzymało nagrodę Diament Forbes 2016, plasując się na drugim miejscu w kategorii Mała Firma w województwie pomorskim.

Zarządzane przez Aligo Fundusze finansowane są z wkładu inwestorów prywatnych oraz środków pochodzących od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Polityka Inwestycyjna:

  • Fundusz ma rolę mniejszościowego udziałowca. Finansuje i wspiera twórców w realizacji ich projektów, a nie prowadzi samodzielnie przedsięwzięć, dlatego, co do zasady, nie obejmuje większościowych pakietów udziałów.
  • Horyzont inwestycyjny. Rozumiemy specyfikę innowacyjnych projektów na wczesnych etapach rozwoju oraz prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, dlatego jesteśmy cierpliwym inwestorem. Nasz horyzont inwestycyjny to od 3 do 7 lat.
  • Elastyczne podejście do podziału udziałów. Rzeczywista wartość rozwijanych wspólnie z innowatorami projektów znana jest dopiero w momencie ich urynkowienia, dlatego też nie skupiamy się na papierowych wycenach, ale stosujemy opcje managerskie oraz elastyczne kształtowanie struktury udziałowej w czasie.
  • Otwarcie na koinwestycje. Chętnie współpracujemy z innymi funduszami, aniołami biznesu, a także inwestorami branżowymi, wierząc, że dodatkowe wsparcie może przyspieszyć moment sukcesu wspólnych przedsięwzięć.
  • Wsparcie merytoryczne. Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie branżowe, dlatego też co do zasady chętniej angażujemy się w projekty, w których nasz know-how oraz relacje mogą przyczynić się do sukcesu przedsięwzięć.
  • Strategia wyjścia. Angażujemy się wyłącznie w projekty, w których możemy zidentyfikować perspektywę wyjścia z inwestycji. Jesteśmy otwarci na sprzedaż naszych udziałów do inwestorów branżowych, inwestorów finanfowych, wprowadzenie spółki na Giełdę Papierów Wartościowych jak również na wykup udziałów Funduszu przez pozostałych wspólników.
  • Etapowanie inwestycji. Wnoszenie środków pieniężnych do zakładanych z naszym udziałem spółek podzielone jest z góry na określone etapy, których realizacja potwierdzana jest osiągnięciem wspólnie uzgodnionych celów.
  • Ogólnopolski zasięg.