Możliwość ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców – jak to zrobić?

Mikro i mali przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi w podatku od nieruchomości. Tu znajdziesz poradnik „krok po kroku” z opisem możliwych form wsparcia oraz niezbędnymi formularzami wniosków.

Pakiet Osłonowy „WSPARCIE” dla Mikro i Małych Przedsiębiorców
Podatek od nieruchomości – od kwietnia

1. Pierwszy krok – w okresie  stanu epidemii  (Formularz 1)

Na indywidualny wniosek, przedsiębiorcom dotkniętym ograniczeniem lub zamknięciem działalności, będą  odroczone terminy płatności  podatku od nieruchomości. Wnioski będą rozpatrywane natychmiastowo.

2. Drugi krok – po ustaniu stanu epidemii (Formularz 2a i 2b) 

a) Przedsiębiorcy, którzy zmuszeni byli do zaprzestania działalności z mocy prawa, po upływie terminu płatności odroczonego podatku i złożeniu wniosku uzyskają  umorzenie podatku od nieruchomości i odsetek. Dotyczy okresu od kwietnia do odwołania stanu epidemii (Formularz 2a)

b) Przedsiębiorcy,  którzy zmuszeni byli ograniczyć działalność, w  uzasadnionych przypadkach, za okres od kwietnia do czasu odwołania stanu epidemii,  na indywidualny wniosek będą mogli  skorzystać z umorzenia zaległego podatku w całości lub części,  rozłożenia odroczonego podatku na raty i umorzenia odsetek (Formularz 2a i 2b)

c)  Pozostali przedsiębiorcy , w  uzasadnionych przypadkach za okres od kwietnia do czasu odwołania stanu epidemii,  na indywidualny wniosek będą mogli  skorzystać z rozłożenia odroczonego podatku na raty  (Formularz 2b) 


WAŻNE:

1.    Wnioski o odroczenie terminu płatności lub rozłożenia na raty składane są przed upływem terminu płatności, a wnioski o umorzenie mogą dotyczyć wyłącznie zaległości.

2.    Przedsiębiorca musi być zarejestrowany lub mieć siedzibę w Ełku.

3.    Wnioski pozostałych przedsiębiorców rozpatrywane będą indywidualnie, również przy zastosowaniu zapisów ordynacji podatkowej.

4.    Pod uwagę będzie brane, czy przedsiębiorca utrzymuje miejsca pracy


UWAGA! Wypełnione wnioski
należy składać e-mailem na adres: um@um.elk.pl
lub w skrzynce korespondencyjnej Urzędu Miasta Ełku (ul. Piłsudskiego 4, wejście
od podjazdu dla niepełnosprawnych).

Informacja pochodzi ze strony:

http://www.elk.pl/aktualnosci-wpis/4142/55-mozliwosc-ulgi-w-podatku-od-nieruchomosci-dla-przedsiebiorcow-jak-to-zrobic