Co nowego w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku ?

  • WARMIŃSKO-MAZURSKI STARTUP INKUBATOR

Od początku listopada br. rozpoczęła się inkubacja pierwszych 5 młodych firm z Ełku w nowym projekcie realizowanym przez PNT „WARMIŃSKO-MAZURSKI STARTUP INKUBATOR”. Firmy odbyły już spotkania ze specjalistą mające na celu przygotowanie założeń do swoich Indywidualnych Programów Rozwoju. W naborze uzupełniającym wyłoniliśmy dodatkowo 3 młode ełckie firmy, które będą rozwijać swoje produkty lub usługi pod naszymi skrzydłami. Wartość usług, w które zostanie wyposażona każda z  firm uczestniczących  w projekcie wynosi ok. 63 tys. zł. Wsparcie, które udzieli PNT w ramach projektu ma na celu przygotowanie do wypuszczenia na rynek zupełnie nowych, innowacyjnych  produktów lub usług zaplanowanych przez firmy lub unowocześnienie produktów lub usług oferowanych przez  nie dotychczas. Wsparcie, które dostarczy PNT zostanie tak skomponowane, aby wesprzeć proces od pomysłu, przez badanie potrzeb potencjalnych klientów i analizę rynku, po opracowanie modelu biznesowego, przygotowanie strategii marketingowej oraz zaprojektowanie prototypu danego produktu lub usługi. Firmy uczestniczące w projekcie to: NUKO Anna Kłosowska, AGRO PROFESSIONAL Izabela Gontowicz-Kapica, ALEXTINA Julia Malec, TOPINAMBUR sp. z o.o., RENOMA Dariusz Celebucki, FLEXWING sp. z o.o, ADOS Adam Sobolewski, JRT Justyna Romaniuk.

Projekt realizowany  jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  na lata 2014-2020 osi priorytetowej 1 „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur” działania 1.3 „Przedsiębiorczość  (Wsparcie  przedsiębiorczości)”  poddziałania  1.3.1 „Inkubowanie przedsiębiorstw” .

  • STARTUP HEROES – platforma dla nowych pomysłów

„Platforma startowa dla nowych pomysłów STARTUP HEROES” to projekt, który jest realizowany przez PNT we współpracy z Olsztyńskim Parkiem Naukowo-Technologicznym od początku bieżącego roku i potrwa, aż do 2023 roku.  W ciągu 4 lat łącznie z partnerem przygotujemy 132 pomysły na biznes w przedsiębiorstwa gotowe do wejścia na rynek. Z momentem dostania się do naszej platformy pomysł na biznes zamienia się bowiem w spółkę z o.o., z którą podpisujemy umowę. W PNT w każdym cyklu inkubacyjnym trwającym 6 miesięcy pracujemy z 7 nowymi firmami. W naborze do projektu priorytetowo traktowane są pomysły na firmy pragnące działać w branżach: ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne), ekoenergetyka oraz zdrowa żywność. Udział w naszym projekcie umożliwia rozpoczęcie procesu profesjonalnego przygotowania pomysłu nowej firmy do urynkowienia tworzonego innowacyjnego produktu lub usługi. Uczestnikom projektu oferujemy opiekę profesjonalnego menadżera, pomoc prawną, doradztwo księgowe, specjalistyczne szkolenia, a także usługi specjalistyczne i pomoc techniczną podczas tworzenia prototypu  produktu lub usługi. Łączna wartość usług wsparcia, z których można skorzystać w projekcie to około 94 000 zł na jeden pomysł/firmę. Pomyślne ukończenie naszej inkubacji jest jednocześnie biletem wstępu do ubiegania się o dofinansowanie o wartości 1 mln zł w II etapie konkursu organizowanym już na szczeblu krajowym.

We wrześniu br. zakończyliśmy pierwszy okres inkubacyjny. Firmy przygotowujące swoje pomysły w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku reprezentowały takie branże jak: branża energetyczna, branża HR, branża IT i oczywiście branża rolnicza. Firmy, które powstały dzięki projektowi i z którymi pracowaliśmy przez ostatnie pół roku to: Konsoft sp. z o.o., Virium sp. z o.o., Topinambur sp. z o.o.,  Agro Alert sp. z o.o.,  Nubiumsol sp. z o.o.,  HR-ME sp. z o.o. i E-Sportsponsorship sp. z o.o. Trzy z nich stanęły do walki o wspomniany milion, każdy z osobna  napawa nas dumą.

Z końcem października br. zakończyliśmy nabór do drugiego cyklu inkubacji, który okazał się równie popularny jak pierwszy cykl, na 22 miejsca którymi dysponujemy łącznie wpłynęły 173 aplikacje. O tym kto dostanie się do inkubacji zadecyduje 10-osobowy panel ekspertów, który odbędzie się w dniach 3-5 grudnia w PNT w Ełku. W trakcie panelu start upy z całej Polski będą prezentować ekspertom swoje pomysły na biznes podczas wystąpień na żywo tzw. pitchów. Cykl inkubacji dla zwycięzców startuje 1 stycznia 2020 r., ale rekrutacja do projektu ma charakter ciągły, zatem wnioski można składać przez cały czas jego trwania. Szczegóły na stronie internetowej www.technopark.elk.pl w zakładce START-UP HEROES.

W ramach spotkań informacyjno-promocyjnych projektu PNT zorganizowało trzy seminaria poświęcone takim tematom jak: model biznesowy startup’u, prawne aspekty prowadzenia spółki z o.o. oraz sztuka skutecznej autoprezentacji. Seminaria, ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego, cieszyły się dużą popularnością. Łącznie w zorganizowanych przez PNT spotkaniach wzięło udział blisko 200 osób z Ełku i Olecka. Kolejne seminaria odbędą się przed każdym cyklem inkubacji.

Październik i listopad to również czas spotkań ze studentami w ramach projektu. 27 października Platforma startowa „Startup Heroes” uczestniczyła w inauguracji roku akademickiego Wydziału Nauk Stosowanych w Ełku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Natomiast 8 listopada w ramach cyklu wykładów gościnnych organizowanego przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania Filię w Ełku PNT zaprezentował wykład „Platformy startowe dla nowych pomysłów – szansa na rozwój startup’ów”  dla grupy blisko 60 studentów.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów.

  • Konkurs „Twój startup-Twoja przyszłość” rozstrzygnięty

Za nami finał VI edycji autorskiego konkursu „Twój Startup-Twoja przyszłość” organizowanego przez PNT w Ełku. To była wyjątkowa edycja, do walki o główną nagrodę PNT w wysokości 30 000 zł na założenie swojej firmy stanęły w tym roku przedsiębiorcze kobiety, które swoje pasje postanowiły przekuć w sukces. W ten sposób poznaliśmy 4 finałowe wspaniałe pomysły na biznes. Zwycięskim okazał się pomysł Pani Justyny Romaniuk, z wykształcenia budowniczej okrętów i jachtów, której prywatną pasją jest projektowanie i personalizowane krawiectwo. Dzięki uzyskanej w naszym konkursie nagrodzie swoją dotychczasową pasję zamierza rozwijać w nowo utworzonej  firmie w kierunku związanym wykształceniem i wykonywanym zawodem, czyli branżą marine. Nagrody dodatkowe czyli vouchery na studia podyplomowe ufundowały: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Filia w Ełku oraz Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku.