TECHNOTALENTY 2019 – przedłużony nabór !

KONKURS TECHNOTALENT 2019 !

Od 10 września do 22 października 2019 roku trwa przyjmowanie zgłoszeń do udziału w szóstej edycji konkursu Technotalent.

Organizatorem największego w regionie konkursu dla utalentowanych technicznie młodych ludzi jest Fundacja Technotalenty. Współorganizatorami są Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku oraz PKO Bank Polski. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Partnerami konkursu są Województwo Podlaskie, Santander Bank Polska SA, TOBO Datczuk Spółka Jawna, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  oraz Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

W szóstej edycji Konkursu Technotalent 2019 jego uczestnicy będą mogli rywalizować w następujących kategoriach: Technika, Wyzwanie Społeczne, Biznes, Design, Technotalent Politechniki Białostockiej 2019 oraz Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2019. Podobnie jak w poprzednich latach zostanie również przyznana nagroda dla najlepszego zespołu uczniowskiego i opiekuna zwycięskiego projektu uczniowskiego. W Konkursie Technotalent 2019 do wygrania są nagrody finansowe, których łączna wartość wynosi 53 000 zł oraz nagrody specjalne.

Szczególne znaczenie w rywalizacji konkursowej jest kategoria Design, która pozwala na zgłoszenie projektów z różnych dziedzin Design-u – moda, architektura, urbanistyka, wzornictwo przemysłowe czy też webdesign. Jest to działanie, które wynika z zainteresowania młodych ludzi projektami wzorniczymi.  

Dodatkowo zwycięzcy ze wszystkich kategorii Konkursu Technotalent 2019 otrzymają nagrodę w postaci  możliwości uczestnictwa w 2-dniowym specjalistycznym szkoleniu „Akademia Zarządzania Talentami” organizowaną przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

W dniu 10 września na stronie http://technotalenty.pl/konkurs2019/ pojawił się formularz umożliwiający zgłoszenie zrealizowanych lub przyszłych projektów i koncepcji. Zgłoszony do rywalizacji projekt powinien zakładać wykorzystanie przy jego realizacji nowoczesnych technologii.

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju utalentowanych technicznie osób z regionu północno-wschodniej Polski. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci, doktoranci
i absolwenci w wieku od 18 do 35 lat. Do udziału w konkursie mogą się zgłaszać osoby indywidualne lub zespoły, wypełniając krótki formularz i udostępniając film lub prezentację swoich projektów. W jednym formularzu zgłoszeniowym uczestnik może zgłosić projekt do dowolnej liczby kategorii. Prezentacja projektu może zawierać informacje np. sposób działania projektu, analizę otoczenia, analizę finansową, badanie rynku itp. Należy pamiętać, że w pierwszym etapie kapituły oceniają projekty na podstawie prezentacji i opisów z formularza zgłoszeniowego, więc im więcej informacji znajdzie się w prezentacji tym projekt zostanie lepiej zrozumiany przez oceniających. Prezentacje i filmy ocenią Kapituły Konkursu złożone z przedstawicieli firm, uczelni oraz instytucji wspierających konkurs. Kapituła wyłoni po pięciu finalistów w każdej z kategorii konkursowych a następnie na etapie finałowym – zwycięzców. Laureaci otrzymają nagrody finansowe i specjalne.

Każdy uczestnik konkursu ma szansę na udział w specjalnym programie wsparcia uzdolnionych osób z regionu północno-wschodniej Polski realizowanym przez Fundację TECHNOTALENTY i firmy partnerskie fundacji.

OPIS KATEGORII:

 1. Technikapomysł lub projekt nowego wynalazku/produktu/usługi, które są nowym rozwiązaniem technicznym związanym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.
 2. Biznes projekt lub pomysł o wysokim potencjale komercjalizacji, w którym wykorzystywana jest nowoczesna technologia.
 3. Wyzwanie Społeczne – idea, koncepcja pracy, rozwiązanie związane z nowoczesną technologią, które w perspektywie będzie wpływać pozytywnie na zachowania społeczne, gospodarcze, edukacyjne, proekologiczne, kulturowe i inne.
 4. Designprojekt nowego produktu lub wzoru użytkowego, który jest wyrazem poszukiwań projektowych w obszarze estetyki, funkcjonalności, mody z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub nowych surowców.
 5. Technotalent Politechniki Białostockiej 2019Projekt badawczy realizowany w środowisku uczelni. Kategoria skierowany jest do studentów, absolwentów, doktorantów Politechniki Białostockiej oraz do jej pracowników.
 6. Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2019Projekt badawczy realizowany w środowisku uczelni. Kategoria skierowana do studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

 

HARMONOGRAM KONKURSU TECHNOTALENT 2019

Data Wydarzenie
10.09.2019 – 15.10.2019
Rekrutacja projektów
09.11. 2019
Ogłoszenie listy finalistów
12.11. 2019  – 25.11.2019
Szkolenia dla Finalistów
26-27.11.2019 2 dni finałów Konkursu w kategoriach Technika, Wyzwania Społeczne, Biznes, Design, Technotalent Politechniki Białostockiej 2019 oraz Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2019
11.12. 2018
Gala Finałowa Konkursu

 

ORGANIZATORZY, PARTNERZY I PATRONI

ORGANIZATOR KONKURSU

 • Fundacja Technotalenty

WSPÓŁORGANIZATORZY  KONKURSU

 • Izba Przemysłowo – Handlowa w Białymstoku
 • PKO Bank Polski

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

PATRONI

 • Patronat nad Galą Konkursu Technotalent 2019 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

PATRONI HONOROWI

 • Honorowy Patronat Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
 • Honorowy Patronat Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
 • Honorowy Patronat Ministerstwa Cyfryzacji
 • Honorowy Patronat Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Honorowy Patronat Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • Honorowy Patronat Marszałka Województwa Podlaskiego
 • Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Białegostoku
 • Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Łomża
 • Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Ełku
 • Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Suwałk

PARTNERZY KONKURSU

 • Województwo Podlaskie
 • Santander Bank Polska S.A.
 • TOBO Datczuk Spółka Jawna
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania

FIRMY PARTNERSKIE FUNDACJI WSPIERAJACE KONKURS

 • AC SA
 • Automatyka Pomiary Sterowanie SA
 • Biameditek Sp. z o.o.
 • BIT SA
 • Centrum Edukacji Nauczycieli
 • CFT Polska Sp. z o.o.
 • CynkoMet Sp. z o.o.
 • EURO Partner AKIE
 • Fundusz Wschodni Sp. z o.o.
 • Grupa Biznes Polska – Wnorowski i wspólnicy sp.j.
 • IBiA VIVADE Sp. z o.o.
 • Infinity Group Sp. z o.o.
 • Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o.
 • Intratel Sp. z o.o.
 • Merinosoft Sp. z o.o.
 • Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Kultury
 • Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód Sp. z o.o.
 • Park Naukowo Technologiczny w Ełku
 • Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
 • Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii
 • Promotech Sp. z o.o.
 • SALAG Sp. z o.o.
 • SaMASZ Sp. z o.o.
 • Spółka Prawnicza BLC Barłomiejczuk Czarniecki Dobrzyń Gil Zadykowicz Sp.k.
 • UNIBEP SA
 • Up Logic Sp. z o.o.
 • Witraż Sp. z o.o. Sp. k.