Startupy z I cyklu inkubacji w projekcie STARTUP HEROES zaprezentowały swoje pomysły przed inwestorami !

„Time of Heroes” 16 września 2019 r. w Parku Naukowo-Technologicznym ! W trakcie wydarzenia podsumowano efekty półrocznej pracy pierwszych 7 startupów inkubujących się w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku. Była to niepowtarzalna okazja do zaprezentowania pomysłów przed gronem ekspertów i inwestorów zainteresowanych wspieraniem innowacyjnych pomysłów biznesowych.  

Wszystkie 7 startupów doskonale wykorzystało pierwszą okazję na pokazanie przed szerszą publicznością swoich pomysłów. Spotkanie miało bardzo ciekawy charakter – każdy ze startupów prezentował swój pomysł, po czym następowała runda pytań i odpowiedzi. Dyskusja była bardzo ożywiona. Eksperci biorący udział w wydarzeniu – uczestniczący często w tego typu panelach – podkreślali bardzo dobre przygotowanie startupów do prezentacji i wysoki poziom merytoryczny dyskusji. Nie do przecenienia jest fakt, że uwagi ekspertów zwróciły uwagę na mocne i słabe strony przygotowywanych produktów i pomogły w opracowaniu lepszych rozwiązań na dalszym etapie rozwoju startupów.

Być może zadajecie sobie pytanie do kogo skierowana jest oferty udziału w platformie Startup Heroes? Odpowiedź jest prosta: do wszystkich! Nie interesuje nas Twoje wykształcenie i wiek. Jedynym kryterium udziału jest Twój świetny pomysł i odrobina odwagi, aby wcielić go w życie! Platforma startowa „Startup Heroes” jest otwarta dla wszystkich niezależnie od wieku, płci czy wykształcenia. Jeśli marzysz o własnym biznesie i chcesz rozwijać go z dala od zgiełku wielkich miast zgłoś się do nas! Założeniem projektu jest stworzenie warunków dla rozwoju start-up’ów i skomercjalizowanie ich pomysłów. W ramach projektu STARTUP HEROES uruchomiony jest pakiet usług eksperckich m. in. z zakresu prawa, własności intelektualnej, ochrony patentowej i marketingu, ponadto sfinansujemy MVP. Minimum Viable Product – czyli produkt (usługa, program, oferta – dalej będziemy używać określenia produkt, dla ułatwienia), który jest minimalnie gotowy do wprowadzenia na rynek.  

Uczestnictwo w platformie startowej jest konieczne do ubiegania się o dofinansowanie 1 mln złotych w działaniu 1.1.2 PO Polska Wschodnia.  https://www.polskawschodnia.gov.pl/nabory/11-platformy-startowe-dla-nowych-pomyslow-112-rozwoj-startupow-w-polsce-wschodniej-1/

Wszystkim naszym startupom życzymy powodzenia w ubieganiu się o dalsze dofinansowanie.

W I cyklu inkubacji w platformie Startup Heroes wzięły udział 22 startupy, z czego 7 inkubowało się w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku, a 15 w Olsztyńskim Parku Naukowo Technologicznym. Do sierpnia 2023 r. przeprowadzimy 6 półrocznych cykli, w trakcie których wspólnie z Olsztyńskim Parkiem Naukowo-Technologicznym wyinkubujemy 132 nowe firmy.

Jeśli masz świetny pomysł na biznes, smykałkę przedsiębiorcy, otwarty umysł i chcesz przejść od planów do działania – to ten projekt jest właśnie dla Ciebie !! Zapraszamy do udziału w kolejnych cyklach projektu !! II cykl inkubacji  rozpoczyna się już 1 stycznia 2020 roku- nabór jest w trakcie !!  https://www.opnt.olsztyn.pl/startup-heroes/