Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 1.1.2 POPW w zakresie zasad ubiegania się o dotację

Dnia 12.09.2019r. w godz. 13.30 – 16.00  w  Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym  w Olsztynie, ul. Trylińskiego 2,  bud. BK s. 15 a odbędzie się spotkanie informacyjne dot. poddziałania 1.1.2 POPW w zakresie zasad  ubiegania się o dotację.

Tematyka spotkania obejmie:

  • kryteria oceny wniosków,
  • zasady aplikowania o dofinansowanie w ramach poddziałania,
  • rodzaje i kwoty kosztów kwalifikowalnych,
  • omówienie wzoru wniosku o dofinansowanie,
  • sesję pytań i odpowiedzi.

Spotkania będą miały charakter zamknięty. Udział w spotkaniach jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Każdy Pomysłodawca zainteresowany udziałem w spotkaniu informacyjnym zobowiązany jest do  uzupełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej PARP (link poniżej).

  Spotkanie prowadzone będzie przez przedstawicieli   Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.