Śniadanie Technologiczne w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku.

25 lipca 2019 r. w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku odbyło się Śniadanie Technologiczne.

W trakcie wydarzenia przedstawiciele firm EXISTO i Microsoft w towarzystwie ełckich przedsiębiorców rozmawiali o bezpieczeństwie danych i komunikacji w firmie w oparciu o rozwiązania chmurowe, w tym o zabezpieczeniu strategicznych obszarów działania przedsiębiorstwa.

Zaprezentowano także rzeczywiste przypadki wdrożeń usług chmurowych i ich efektywności dla przedsiębiorstw.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń, dyskusja oraz zaprezentowanie wpływu nowoczesnych technologii na działanie współczesnego przedsiębiorstwa.

Dziękujemy za przybycie.