Nieruchomości niezabudowane zlokalizowane na terenie Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku na sprzedaż.

Prezydent Miasta Ełku ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, objętych obszarem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Ełk, zlokalizowanych na terenie Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku.

Termin składania ofert i wniesienia wadium: do 17 kwietnia 2019 r. do godziny 15.00.

Miejsce składania ofert: Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, pokój nr 02.

 Przedmiot przetargu:

1. Obręb i numer działki: 2 – 2150 (kompleks C)

Powierzchnia: 0,4782 ha

Cena (netto): 242 300 zł

2. Obręb i numery działek: 2 – 2102/4 i 2122 (kompleks D)

Powierzchnia: 0,8158 ha

Cena (netto): 477 700 zł

Niezbędne informacje znajdą Państwo pod adresem:

http://bip.elk.warmia.mazury.pl/177/5893/Ogloszenie_o_kolejnym_przetargu_pisemnym_nieograniczonym_na_sprzedaz_nieruchomosci_gruntowych_niezabudowanych_2C_polozonych_w_Elku_przy_ul__Podmiejskiej_2C_objetych_obszarem_SSSE_Podstrefa_Elk_2C_o_obszarze_3A_0_2C4782_ha_i_0_2C8158_ha/

oraz

http://investin.elk.pl/tereny-inwestycyjne

 

Lorem Ipsum