Podpisano pierwsze umowy inkubacyjne w projekcie „Startup Heroes – platforma startowa dla nowych pomysłów”.

28 marca 2019 r. w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku podpisano pierwsze umowy inkubacyjne z start-upami, które w drodze eliminacji zostały wybrane do inkubacji w 1 cyklu projektu. W sumie w ełckim PNT w ramach projektu odbędą się inkubacje 42 startupów w ramach 6  półrocznych cyklów inkubacji w okresie od 31.03.2019 r. do 30.06.2023 r. finansowanych ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Inkubacja to intensywna praca nad rozwojem firmy. W trakcie inkubacji, startupy będą korzystać ze specjalistycznej infrastruktury, prowadzić badania, współpracować ze specjalistami oraz zweryfikują założenia rynkowe przedsięwzięcia. Uruchomiony zostanie pakiet usług eksperckich i specjalistycznych dopasowanych do specyfiki startupu i branży. Będą to m. in. usługi  z zakresu prawa, ochrony patentowej i marketingu. Każdy startup będzie miał swojego menadżera, nadzorującego właściwy przebieg inkubacji. W wyniku  procesu inkubacji  powstanie prototyp i model biznesowy przedsięwzięcia. Firma uzyska gotowy schemat prof. programu inkubacji, który będzie mogła powielać po zakończeniu projektu, zdobywając nowych klientów.

Pozytywne zakończenie procesu inkubacji w ełckim PNT umożliwi każdemu ze start-upów aplikowanie po środki finansowe w wysokości  800 000 zł na rozwój działalności biznesowej w ramach poddziałania 1.1.2. Rozwój Startupów w Polsce Wschodniej w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia.

Idea projektu „Startup Heroes – platforma startowa dla nowych pomysłów” jest niezwykle ważna i przyczyni się do stworzenia na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w obszarze ICT, Ekoenergetyki oraz Produkcji żywności. 

Więcej informacji o projekcie na stronie:

http://www.technopark.elk.pl/heroes/

Lorem Ipsum