Ruszyła Akademia Menadżera Innowacji – program doradczo-szkoleniowy dla innowacyjnych firm.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  do 22 marca 2019 r. rekrutuje przedsiębiorców do udziału w I edycji Akademii Menadżera Innowacji. O wsparcie w ramach działania mogą ubiegać się mikro, mali, średni i duzi przedsiębiorcy.

Projekt skierowany jest do firm, które chcą zwiększyć swoją innowacyjność i konkurencyjność na rynku, nauczyć się nowoczesnego zarządzania oraz wdrażania innowacji. Pakiet szkoleniowy obejmuje cykliczne zjazdy z wykładami teoretycznymi i warsztatami praktycznymi w trakcie, których firma otrzyma wsparcie doradcy i eksperta tematycznego.W trakcie AMI przygotowane zostaną projekty wdrożeniowe odpowiadające na potrzeby z zakresu innowacyjności zdiagnozowane w przedsiębiorstwie. Plan wdrożenia zmiany określi jakie kroki powinna podjąć firma, aby oprzeć swój rozwój na innowacjach, tworzyć je i wdrażać (np. zmiany organizacyjne stymulujące współpracę, utworzenie działu prowadzącego prace badawcze i rozwojowe, nawiązanie współpracy z jednostkami naukowymi, rozwój interakcji z klientami służącej wprowadzaniu udoskonaleń lub nowych rozwiązań itd.).

Sześć głównych obszarów tematycznych Akademii Menadżera Innowacji to:

  1. Kultura innowacyjności,
  2. Zrozumienie biznesu,
  3. Strategia,
  4. Struktura organizacyjna,
  5. Potencjał i zasoby,
  6. Procesy.

Projekt AMI jest współfinansowany ze środków europejskich. Wsparcie jest udzielane w formie dofinansowania kosztów uczestnictwa w usługach szkoleniowych i doradczych. Dofinansowanie wyniesie do 80% wartości usług szkoleniowych i doradczych dla mikro, małych i średnich firm oraz do 50% dla dużych firm.

Po szczegóły zapraszamy tutaj: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-innowacji

Lorem Ipsum