Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie usługi społeczne pt. Przeprowadzenie seminariów… zam. CTP.5210.2.2019.SH.PNT

Ogłoszenie na BIP PNT