27.03.2014 Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych na potrzeby organizowanych przez  Gminę Miasto Ełk- Park Naukowo-Technologiczny, szkoleń w ramach projektu pt.: „Szybkowar dizajnu – wsparcie szkoleniowo-doradcze dla MŚP Warmii i Mazur w innowacyjnym rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 – Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.1.

W załączeniu szczegóły ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Specyfikacja Szybkowar Dizajnu.doc

Specyfikacja Szybkowar Dizajnu.pdf

28.03.2014 r. – modyfikacja ogłoszenia z dnia 27.03.2014 poniżej szczegóły:

modyfikacja_nr_1.pdf

zmiana ogłoszenia.pdf

01.04.2014 r. – Odpowiedź na zapytanie

Odpowiedź na zapytanie 01042014.pdf

04.04.2014 r. – Ogłoszenie o uniważnieniu

04042014 wniosek i informacja o unieważnieniu.pdf