Wirtualne biuro

WIRTUALNE BIURO to usługa świadczona przez Park Naukowo-Technologiczny w Ełku w kwocie 80,00 zł netto. Zawarcie umowy na usługę „Wirtualne Biuro” daje lokatorowi następującą funkcjonalność:

  • Korzystania z adresu PNT w Ełku  jako adresu korespondencyjnego,
  • Usługa „Wirtualne Biuro” zapewnia możliwość rezerwacji oraz bezpłatnego korzystania z sali spotkań biznesowych  raz w miesiącu (1 dzień = 8 godzin),
  • umieszczenie logo firmy na stronie internetowej PNT,
  • dostęp do sieci Wi-Fi w PNT,
  • Lokator korzystający z usługi „Wirtualne Biuro” jest uprawniony do osobistego odbioru korespondencji oraz jest powiadamiany drogą elektroniczną (e-mail lub sms) o otrzymanych przesyłkach,
  • Korespondencja może być skanowana i wysyłana drogą elektroniczną na wskazany przez lokatora adres e-mail,
  • Lokator korzystający z usługi „Wirtualne Biuro” otrzymuje usługę poczty elektronicznej o nazwie nazwa_lokatora(at)technopark.elk.pl.,
  • PNT w Ełku udostępnia stanowisko komputerowe w holu budynku biurowego w celu umożliwienia skorzystania z dostępu do „Wirtualnego Biura”

Wirtualne Biuro