Wirtualne biuro

WIRTUALNE BIURO to usługa świadczona przez Park Naukowo-Technologiczny w Ełku nieodpłatnie. Zawarcie umowy na usługę „Wirtualne Biuro” daje lokatorowi następującą funkcjonalność:

  • Korzystania z adresu PNT w Ełku  jako adresu korespondencyjnego,
  • Usługa „Wirtualne Biuro” zapewnia możliwość rezerwacji oraz korzystania z Sali konferencyjnej oraz wystawowienniczej na warunkach cenowych określonych w cenniku jak dla lokatorów komercyjnych,
  • Lokator korzystający z usługi „Wirtualne Biuro” jest uprawniony do osobistego odbioru korespondencji oraz jest powiadamiany drogą elektroniczną o otrzymanych przesyłkach,
  • Lokator korzystający z usługi „Wirtualne Biuro” otrzymuje usługę poczty elektronicznej o nazwie nazwa_lokatora(at)technopark.elk.pl.
  • PNT w Ełku udostępnia stanowisko komputerowe w holu budynku biurowego w celu umożliwienia skorzystania z dostępu do „Wirtualnego Biura”

Wirtualne Biuro