Oferta inwestycyjna - herb elku

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku

OFERTA INWESTYCYJNA

17.12.2013 r., decyzją Rady Ministrów, tereny inwestycyjne Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku zostały włączone w obszar Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ełku.

Zaznaczone na mapkach, szkicach i zdjęciach lotniczych granice terenów do sprzedaży należy traktować orientacyjnie (mogą różnić się od obecnych, bądź przyszłych granic nieruchomości). Oferta inwestycyjna - mapa05

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku wchodzi w skład Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Ełk.

Położenie: Park Naukowo-Technologiczny zlokalizowany jest wzdłuż drogi krajowej nr 65 – ul. Przemysłowej, będącej obwodnicą miasta. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez ul. Podmiejską i Produkcyjną (od 400 do 1500 m).  W sąsiedztwie znajdują się liczne zakłady usługowe, przemysłowe i wytwórcze. Powierzchnia gruntów: Park Naukowo-Technologiczny został podzielony na pięć kompleksów:

  • A – 8,6581 ha,
  • B – 7,3498 ha,
  • C – 3,8211 ha,
  • D – 0,8158 ha,
  • E – 0,4518 ha.

Orientacyjna cena nieruchomości: Kompleks A – ok. 40 zł/m2 (+VAT), Kompleks C – ok. 52 zł/m2 (+VAT), Ceny pozostałych terenów wahają się od 35 do 55 zł/m2. Przewidywany termin przetargów: 2015-2019 Opis i uzbrojenie nieruchomości: Drogi dojazdowe jezdnie o nawierzchni asfaltowej i szerokości 7-8 m, pas drogowy o szerokości 14-28 m Kolej w odległości ok. 2,5 km znajduje się zelektryfikowany zespół bocznic kolejowych. Energia elektryczna napięcie – 15 kV / 110 kV Dostępna moc – 2×16 MVA W bliskim sąsiedztwie (od 200 do 700 m) znajduje się Główny Punkt Zasilania (110/15kV). Dzięki tej instalacji przedsiębiorcy na terenie zyskują szerokie możliwości w zakresie dostępnej mocy prądu elektrycznego. Gaz przyłącze w odległości od 1 do 2 km wartość kaloryczna – 31 MJ/Nm średnica rury – 200 mm Wodociąg bezpośrednio przy granicy działek dostępna objętość – 1700 m3/24h średnica rury – Ø 150 Kanalizacji sanitarna bezpośrednio przy granicy działek dostępna objętość – 1200 m3/24h średnica rury – Ø 200 – Ø 315 Wzdłuż działek przebiegają również sieci kanalizacji deszczowej i telekomunikacyjnej z możliwością przyłączenia. Oferta inwestycyjna - mapa03 Oferta inwestycyjna - mapa04

Ulgi, preferencje i atuty po uzyskaniu zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Po więcej informacji kliknij TUTAJ.

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku (PNT w Ełku) do dyspozycji potencjalnych inwestorów przygotował w pełni uzbrojone tereny inwestycyjne, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie PNT w Ełku. Kompleksowo wybudowano również  szereg dróg wewnętrznych i połączone je z istniejącym układem komunikacyjnym.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Obszar Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk-Podmiejska”, uchwalonego uchwałą nr XX/187/08 Rady Miasta Ełku z dnia 29.01.2008 roku (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. Nr 49, poz. 1020 z 31.03.2008 r.

Kompleksy A i B – oznaczone w planie miejscowym PS-2 – strefa produkcyjna i produkcyjno-usługowa; Kompleksy C, D i E – oznaczone w planie miejscowym symbolem UP-1 – strefa produkcyjno-usługowa. Brak zapisów powodujący ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości.

Oferta inwestycyjna - mapa01

Szkic mapowy

Park Naukowo-Technologiczny został pokazany na poniższym szkicu, według podziału na kompleksy:

  • A – 8,6581 ha,
  • B – 7,3498 ha
  • C – 3,8211 ha
  • D – 0,8158 ha
  • E – 0,4518 ha

Oferta inwestycyjna - mapa02

Tereny położone są w okolicy ul. Przemysłowej i Podmiejskiej w Ełku

Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych zakupem terenów inwestycyjnych do złożenia Załącznika Nr 3 „Formularza oceny stopnia innowacyjności” przedsiębiorstwa ubiegającego się o zakup lub dzierżawę terenów. Formularz powinien zostać czytelnie wypełniony oraz złożony osobiście lub w formie elektronicznej ( lokator@technopark.elk.pl) w siedzibie PNT w Ełku w pokoju 2.6. Wynik oceny stopnia innowacyjności będzie uwzględniany w kryteriach przetargu.

Oferta terenów inwestycyjnych w formacie PDF:

Oferta inwestycyjna – PNT