Laboratoria

Laboratorium Badania Żywności i Środowiska Produkcyjnego

Laboratorium Mikrobiologiczne Badania Żywności i Środowiska Produkcyjnego jest jednym z nielicznych laboratoriów w północno-wschodniej Polsce, które w kompleksowy sposób wykonuje oznaczenia pozwalające zidentyfikować zagrożenia bezpieczeństwa żywności, a także jej jakość w aspekcie parametrów mikrobiologicznych.

Laboratorium Mikrobiologiczne Badania Żywności i Środowiska Produkcyjnego zapewnia wysoką jakość prowadzonych badań dzięki ujednoliceniu systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami międzynarodowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 ‚Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących’.

Badania wykonywane są na podstawie wymagań określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 05 grudnia 2007 r. zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych.

Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 1726.

Oferta badań:

Oferta

Cennik badań:

Cennik usług laboratorium mikrobiologicznego.pdf

Cennik stałej współpracy.pdf

Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 1726.

Zakres akredytacji dostępny pod adresem: https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201726,podmiot.html

Kontakt:

Laboratorium Badania Żywności i Środowiska Produkcyjnego
ul. Podmiejska 5, 19-300 Ełk
Specjalista ds. technicznych laboratorium – Magdalena Bujko
tel.: 87  732 63 33, + 48 532 131 099
e-mail: labo@technopark.elk.pl

 

 

 


Laboratorium Koloru

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku posiada również w pełni wyposażone laboratorium koloru specjalizujące się w badaniach związanych z kontrolą jakości koloru. Do najbardziej typowych badań można zaliczyć badania walidacyjnie, odbarwień oraz recepturowanie barw.

Kontakt:

Aleksandra Rudziewicz

telefon: +48 87 73 26 333,

mail: a.rudziewicz@technopark.elk.pl

W załączniku poniżej szczegółowa oferta badań:

Oferta Laboratorium Koloru

Zleceniodawcy przysługuje prawo do złożenia skargi na działalność laboratorium, w terminie 30 dni od daty złożenia zlecenia. Skargi składane są do Laboratorium w formie pisemnej. Laboratorium zobowiązuje się do rozpatrzenia skargi w terminie 2 tygodni od jej otrzymania. W przypadku uznania zasadności skargi Kierownik Laboratorium uzgadnia ze składającym skargę dalszy tryb postępowania. W przypadku, gdy składający skargę nie zgadza się ze stanowiskiem Laboratorium ma prawo odwołać się do Dyrektora, a po wyczerpaniu możliwości do właściwego dla Laboratorium organu sądowego.