Laboratoria

Laboratorium Badania Żywności i Środowiska Produkcyjnego

W Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku funkcjonuje w pełni wyposażone Laboratorium Mikrobiologiczne Badania Żywności i Środowiska Produkcyjnego. W załączniku poniżej szczegółowa oferta badań:

Oferta Laboratorium Mikrobiologicznego


Laboratorium Koloru

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku posiada również w pełni wyposażone laboratorium koloru specjalizujące się w badaniach związanych z kontrolą jakości koloru. Do najbardziej typowych badań można zaliczyć badania walidacyjnie, odbarwień oraz recepturowanie barw.

Kontakt:

Aleksandra Rudziewicz

telefon: +48 87 73 26 333,

mail: a.rudziewicz@technopark.elk.pl

W załączniku poniżej szczegółowa oferta badań:

Oferta Laboratorium Koloru

 

Zleceniodawcy przysługuje prawo do złożenia skargi na działalność laboratorium, w terminie 30 dni od daty złożenia zlecenia. Skargi składane są do Laboratorium w formie pisemnej. Laboratorium zobowiązuje się do rozpatrzenia skargi w terminie 2 tygodni od jej otrzymania. W przypadku uznania zasadności skargi Kierownik Laboratorium uzgadnia ze składającym skargę dalszy tryb postępowania. W przypadku, gdy składający skargę nie zgadza się ze stanowiskiem Laboratorium ma prawo odwołać się do Dyrektora, a po wyczerpaniu możliwości do właściwego dla Laboratorium organu sądowego.