Inkubator

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku w Ełku pomaga innowacyjnym firmom w osiągnięciu dojrzałości i zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku. Wspomagamy wiedzą i doświadczeniem oraz profesjonalną, dostosowaną do indywidualnych potrzeb opieką. Firmy ulokowane w Parku mają zapewnione dogodne warunki rozwoju. Proponujemy system preferencyjnych stawek czynszowych za dzierżawę powierzchni, szeroki dostęp do usług recepcyjno-biurowych oraz usługi doradcze i szkoleniowe. Ponadto, istotnym elementem systemu inkubacji firm jest możliwość korzystania w dalszym etapie ich rozwoju z pozostałej infrastruktury takiej jak sale konferencyjne i szkoleniowe.


Oferta Inkubatora :

  • Nowoczesne, przyjazne otoczenie
  • Opieka naukowa i biznesowa
  • Doradztwo i wsparcie
  • Ułatwianie współpracy z kooperantami
  • Komfort i bezpieczeństwo
  • Dobry adres
  • Porady prawne

Firma pozostaje pod opieką Inkubatora Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku przez 3 lata. W ciągu tych 3 lat, inkubowana firma korzysta przede wszystkim z preferencyjnych stawek czynszu, które kształtują się następująco:

  • I rok inkubacji – 75% zniżki,
  • II rok inkubacji – 50% zniżki,
  • III rok inkubacji – 20% zniżki w przypadku powierzchni biurowej i 25% zniżki w przypadku powierzchni produkcyjnej.

Po zakończeniu inkubacji firma ma prawo pozostać w Parku opłacając 100% stawkę czynszu wynoszącą 35,99 zł/m2. Szczegółowe stawki znajdują się w Cenniku


Jak do nas dotrzeć?

Szczegółowe informacje odnośnie przystąpienia do Inkubatora można uzyskać w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku, przy ul. Podmiejskiej 5, dzwoniąc pod numery telefonów 87 732 63 05 lub 87 732 63 03 lub pisząc maila na adres info@technopark.elk.pl

Do pobrania KOMPLET DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH w formacie docx:

1-Regulamin-Inkubacji

2-Wstępne-Kryterium-Naboru

3-Formularz-aplikacyjny

4-Oświadczenie-o-niezaleganiu-z-płatnosciami-wobec-ZUS-i-US

5a-Oświadczenie-o-pomocy-de-minimis_2-3

5b-Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis_3-3

5-Wniosek-o-udzielenie-pomocy-de-minimis_1-3

6-Uproszczony-BiznesPlan

7-Program-Inkubacji

8-RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI W PNT