Oferta Inkubatora Technologicznego:

 • Nowoczesne powierzchnie biurowe i produkcyjne do wynajęcia,
 • Pełne zaplecze socjalne,
 • Opieka naukowa i biznesowa,
 • Ułatwianie współpracy z kooperantami,
 • Szkolenia , warsztaty, konferencje,
 • Bazę kontaktów,
 • Doradztwo w zakresie: własności patentowej i intelektualnej,
 • Planowania strategicznego,
 • Zarządzania produktem innowacyjnym,
 • Wdrażania nowych usług i produktów,
 • Pozyskiwania zewnętrznego finansowania projektów,
 • Ocena potencjału rynkowego przedsięwzięcia,
 • Doradztwo w zakresie przygotowania biznes planu,
 • Bezpłatna promocja na stronie internetowej Parku Naukowo-Technologicznego.
 • Nowoczesne, przyjazne otoczenie,
 • Doradztwo i wsparcie,
 • Komfort i bezpieczeństwo,
 • Dobry adres.

Przedsięwzięcia gospodarcze, które mają być realizowane na terenie Parku Naukowo-Technologicznego  w Ełku, powinny pozostawać w zgodzie z następującymi kryteriami:

 • Planowana działalność bazuje na wdrażaniu innowacji technologicznych lub badań B+R,
 • Cele innowacyjne są realizowane, w szczególności, z udziałem uczelni wyższych
  i instytucji naukowych regionu,
 • Przedsięwzięcie jest ukierunkowane na wdrożenie nowej technologii i osiągnięcie dojrzałości technologicznej, po czym nastąpi przeniesienie działalności w inne lokalizacje (poza obszar PNT w Ełku),
 • Przewidywany jest efekt w postaci innowacyjnych produktów/usług, na które istnieje efektywny popyt rynkowy,
 • Przewidywany jest efekt w postaci produktów/usług posiadających możliwości/ potencjał uzyskania praw patentowych/licencji,
 • Zakładany jest udział w powiązaniach gospodarczych, w tym kooperacyjnych,
  z przedsiębiorcami działającymi na terenie kraju, a także w projektach badawczych Unii Europejskiej. Zaproponowany model przedsięwzięcia będzie generował w najbliższej przyszłości (w ciągu 2-3 lat) nowe miejsca pracy w regionie.

Procedura aplikowania i realizacji projektu w Inkubatorze PNT w Ełku:

Kroki postępowania:

 1. Uzyskanie kompletu informacji w Biurze PNT lub na stronie www.technopark.elk.pl
 2. Pobranie Załącznika Nr 4 ,,Formularza aplikacyjnego’’ zgłoszenia projektu
 3. Złożenie wypełnionego formularza
 4. Uzyskanie pozytywnej opinii  Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku
 5. Podpisanie umowy
 6. Uzyskanie statusu Partnera PNT

Do Inkubatora Technologicznego PNT w Ełku mogą aplikować:

Do Inkubatora Technologicznego PNT w Ełku mogą przystąpić podmioty prowadzące działalność o charakterze innowacyjnym ze wszystkich branż.

Status firmy inkubatorowej trwa 3 lata. W tym okresie  działalność przedsiębiorstwa będzie monitorowana co pół roku na podstawie założeń rozwoju firmy przedstawionych  w biznesplanie.
Po upływie 3 lat firma może zgłosić kolejny wniosek o pozostaniu w PNT w Ełku lub wybiera własną drogę rozwoju poza PNT.
Kolejny wniosek musi być uzasadniony i udokumentowany  zawartymi umowami gwarantującymi dalszy rozwój firmy.
Do pobrania KOMPLET DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH w formacie pdf i docx:

FORMULARZ APLIKACYJNY – inkubacja.pdf – a pdf document (document in Polish)

FORMULARZ APLIKACYJNY – inkubacja.docx – a word document (document in Polish)