Druk 3D

Każde zlecenie usługi wydruku 3D jest wyceniane indywidualnie na podstawie projektu przygotowanego w programie CAD i zapisanego w formacie STL. Projekt musi być uprzednio przygotowany przez zleceniodawcę i dostarczony do Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku. Cena usługi zależy od ilości zużytego filamentu oraz stopnia skomplikowania projektu, od czego zależny jest czas potrzebny na wydrukowanie modelu. Ilość filamentu potrzebnego do wydruku jest zależna od doboru parametrów wydruku, tj. czy model ma być pusty w środku czy też w 100% wypełniony, a także od wyboru parametrów jakości wydruku oferowanych fabrycznie przez drukarkę. W skład wyceny wchodzą:

  • zużycie filamentu modelowego,
  • zużycie filamentu pomocniczego,
  • czas trwania wydruku,
  • zużycie energii elektrycznej.

Cena 1 kg wydruku to 90,00 zł brutto. Pozostałe parametry poddawane są wycenie indywidualnej.

Wydruki wykonywane są na drukarce marki JGAurora A5.