Park Naukowo-Technologiczny w Ełku świadczy następujące usługi dla firm:

 • Koordynacja procedur inwestycyjnych w urzędach i instytucjach,
 • Przygotowywanie ofert, raportów, analiz i opracowań dotyczących rynku pracy, dostępnych nieruchomości, zasad prowadzenia działalności gospodarczej oraz innych informacji przydatnych w procesie inwestycyjnym,
 • Organizacja spotkań inwestorów z władzami regionalnymi i gminnymi,
 • Organizacja spotkań biznesowych,
 • Udzielanie informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na terenie – Polski (zakładanie firmy system podatkowy, prawo lokalne),
 • Gromadzenie informacji dotyczących potencjalnych form pomocy publicznej dla inwestorów  (fundusze UE, granty),
 • Promocji gospodarczej przedsiębiorstwa – materiały promocyjne, koordynacja współpracy międzynarodowej w zakresie promocji gospodarczej, prowadzenie kampanii promocyjnych w Polsce i za granicą), organizacja misji gospodarczych
  z udziałem przedsiębiorstwa.

Zakres oferowanego wsparcia dla firm obejmuje:

 • Szkolenia, warsztaty, konferencje,
 • Bazę kontaktów,
 • Doradztwo w zakresie:  własności patentowej i intelektualnej,
 • Planowania strategicznego,
 • Zarządzania produktem innowacyjnym,
 • Wdrażania nowych usług i produktów,
 • Pozyskiwania zewnętrznego finansowania projektów,
 • Ocena potencjału rynkowego przedsięwzięcia,
 • Doradztwo w zakresie przygotowania biznes planu.