Zostań Lokatorem Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku.

Podmiot zainteresowany podjęciem działalności gospodarczej na terenie Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku (PNT w Ełku) zapoznaje się z zasadami współpracy oraz warunkami najmu pomieszczeń poprzez stronę internetową lub bezpośrednio w siedzibie PNT w Ełku.

Do PNT w Ełku mogą przystąpić osoby fizyczne, nowo powstałe firmy, start-upy, małe i średnie przedsiębiorstwa których wniosek zostanie pozytywnie zaopiniowany przez PNT w Ełku.

Potencjalni kontrahenci powinni w pierwszej kolejności wykazać się:

  • wysoką innowacyjnością oraz unikatowością oferowanych technologii,
  • dbałością o ochronę środowiska,
  • zdolnością do kreowania nowych miejsc pracy,
  • ustanowionym partnerstwem lub chęcią nawiązania partnerstwa ze środowiskiem naukowym, (np. uczelnie wyższe, instytucje naukowo-badawcze) w celu obustronnego rozwoju.

Aby zostać Lokatorem Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku należy:

  1. Wypełnić „Wstępne Kryterium Naboru ” – uproszczony formularz zawierający podstawowe informacje o kontrahencie, jego innowacyjności i zapotrzebowaniu pod kątem prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Parku.
  2. Wziąć udział w spotkaniu , powiązanym ze szczegółową prezentacją projektu.
  3. Wypełnić „Wniosek” ,a następnie przesłać go drogą elektroniczną na adres lokator(at)technopark.elk.pl.
  4. Uzyskać pozytywną opinię kadry zarządzającej dla zgłoszonego projektu biznesowego, a następnie, w porozumieniu z nią ustalić m.in.: lokalizację potencjalnej działalności podmiotu na terenie PNT w Ełku tj. wielkość, usytuowanie oraz wyposażenie pomieszczeń, w których będzie prowadzona przez Lokatora działalność gospodarcza, badawcza lub naukowa; dodatkowe warunki korzystania z zasobów i infrastruktury PNT w Ełku.
  5. Podpisać umowę i realizować zgłoszony projekt jako Lokator Parku.

Zapraszamy do współpracy.

Do pobrania:

FORMULARZ APLIKACYJNY – dokument MS WORD

WSTĘPNE KRYTERIUM NABORU – dokument MS WORD

FORMULARZ APLIKACYJNY – dokument pdf

WSTĘPNE KRYTERIUM NABORU – dokument pdf