Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

Nadrzędnym celem BPN-T jest stworzenie infrastruktury sprzyjającej zwiększeniu innowacji pośród lokalnych i regionalnych przedsiębiorstw oraz zwiększenie atrakcyjności miasta Białystok dla pozyskania inwestycji opartych na nowoczesnych technologiach.

„Technopolis” Science and Technology Park

Technopolis powstał na potrzeby promowania innowacji w Kownie, koncentracji innowacyjnych firm w jednym miejscu, komunikowania się i współpracy ze sobą, zaangażowania instytucji naukowych w działalność tworzenia innowacji.

Elbląski Park Technologiczny

Podstawowym zadaniem EPT jest stworzenie sprzyjających warunków do podejmowania działalności gospodarczej, inwestycyjnej i badawczej. Nowoczesny kompleks technologiczny zapewnia przedsiębiorcom możliwość dzierżawy wolnych obszarów i powierzchni biurowych, a także korzystania z infrastruktury oraz profesjonalnych usług doradczych, transfer technologii oraz pomoc w pozyskaniu środków finansowych, w tym funduszy unijnych.

Park Naukowo - Technologiczny Polska - Wschód w Suwałkach Sp. z o. o.

Misją Parku Naukowo – Technologicznego Polska - Wschód w Suwałkach jest zwiększenie spójności społeczno – gospodarczej i rozwój ekonomiczny makroregionu Polski północno-wschodniej, a w konsekwencji województwa podlaskiego, poprzez wspieranie przedsiębiorczości opartej na wiedzy zorientowanej na zaawansowane technologie i wykorzystanie możliwości współpracy międzynarodowej.

Kielecki Park Technologiczny

Kielecki Park Technologiczny (KPT) to wielofunkcyjny teren aktywności gospodarczej, który powstał dla ludzi wiążących swoją przyszłość z innowacjami i nowymi technologiami. KPT to jedno z największych przedsięwzięć gospodarczych realizowanych przez Miasto Kielce, świadczące kompleksowo profesjonalne usługi firmom technologicznym na każdym etapie ich rozwoju: od idei do ekspansji rynkowej.

Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A.

Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A. powstał by ułatwiać przepływ wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami. Działa w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne. Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A. udostępnia nieruchomości i infrastrukturą techniczną zapewniając przedsiębiorcom korzystne warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny składa się z trzech części i tak też został podzielony co do funkcjonalności: • Park Technologiczny – miejsce przeznaczone dla firm o ugruntowanej pozycji na rynku; • Inkubator Przedsiębiorczości – miejsce prowadzenia działalności nowo utworzonych, innowacyjnych firm i wspierania ich rozwoju; • Centrum Transferu Technologii – miejsce prowadzenia badań naukowych nad nowymi technologiami, ich wykorzystaniem i wdrożeniem.

Puławski Park Naukowo-Technologicznego

Utworzenie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego przyczyniło się do powstania i udostępnienia nowoczesnej, atrakcyjnej bazy lokalowej, niezbędnej dla podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej opartej w szczególności na nowoczesnych technologiach. Jest to zatem miejsce praktycznej współpracy instytucji naukowo – badawczych, uczelni wyższych oraz firm produkcyjnych w zakresie prowadzenia badań nad nowoczesnymi technologiami i produktami rynkowymi i ich transferu do procesów produkcyjnych.

Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS

Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS to w chwili obecnej jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc pod inwestycje w południowo-wschodniej Polsce. AEROPOLIS to pomysł na ściągnięcie nowoczesnych firm i technologii, a równocześnie wykorzystywanie potencjału miejscowych uczelni wyższych i ośrodków naukowo- badawczych. Podkarpacki Park Naukowo Technologiczny jest pierwszym branżowym parkiem w Polsce, który ma podtrzymywać wieloletnie i głęboko zakorzenione w tym regionie tradycje przemysłu lotniczego. Park zarówno w sferze gospodarczej, jak i naukowo-badawczej ma być powiązany głównie z przemysłem lotniczym.

Park Przemysłowy Łomża

Park Przemysłowy Łomża jest instytucją otoczenia biznesu stworzoną dla ludzi z ciekawym, innowacyjnym pomysłem na firmę.

Northtown Technology Park

Northtown Technology Park (NTP) jest instytucją publiczną założoną w 2002 roku przez Ministerstwo Gospodarki Litwy i miasto Wilno, wspierane przez lokalne uczelnie. Northtown pragnie stać się głównym centrum biznesowym miasta Wilna.

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni

PPNT oferuje nowoczesną przestrzeń biurową i laboratoryjną, sale konferencyjne i wystawiennicze, prototypownie, przestrzeń rekreacyjną oraz usługi Centrum Nauki EXPERYMENT, Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej. Parkiem zarządza Gdyńskie Centrum Innowacji - jednostka budżetowa Miasta Gdyni.