Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

AIP, czyli Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, to największa sieć inkubatorów przedsiębiorczości w Europie działająca na polskim rynku od 2004 roku. Jej celem jest budowanie sprzyjającego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości wśród ludzi młodych, a tym samym zmiana oblicza naszego kraju. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości powstają przy uczelniach całej Polski, w szczególności na obszarach o wysokim potencjale rozwoju. Oferują niezbędny i kompletny wachlarz narzędzi potrzebnych do otworzenia własnej firmy, co w wielu przypadkach okazuje się być realizacja własnych marzeń.

Agencja Rozwoju Pomorza

Agencja Rozwoju Pomorza świadczy usługi konsultingowe na zasadach komercyjnych. W ramach usług zajmujemy się m.in. opracowywaniem biznesplanów, studiów wykonalności przedsięwzięć, doradztwem transakcyjnym oraz doradztwem w zakresie partnerstwa publiczno – prywatnego, pozyskiwaniem dotacji oraz funduszy zwrotnych, sporządzaniem strategii rozwoju.

Business Centre Club

Business Centre Club istnieje od 1991 r. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Do BCC należy 2500 członków (osób i firm). Członkowie BCC, reprezentujący blisko 250 miast, skupiają się w 24 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne.

Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe"

Celem funkcjonowania Warmińsko-Mazurskiego Funduszu "Poręczenia Kredytowe" jest udzielanie poręczeń przedsiębiorcom.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Przeprowadza inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu, wspiera także firmy, które już u nas działają. Oferują szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów oraz dostawców, jak również lokalizacji.

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce od 1992 roku, poprzez merytoryczne oraz organizacyjne wsparcie kadry zarządzającej instytucjami otoczenia biznesu w Polsce, wspomaga powstawanie i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw i regionów. Główne cele działania SOOIPP to doskonalenie kwalifikacji organizatorów i pracowników Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości, popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie organizacji i działania Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości, wspieranie i promocja sieci Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie powstała w 1993 roku jako spółka akcyjna z inicjatywy samorządów lokalnych ówczesnego województwa olsztyńskiego. Misją Agencji jest wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości w celu rozwoju gospodarczego całego regionu.

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CIiTT) jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Celem działalności CIiTT jest lepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego Uniwersytetu oraz transfer (sprzedaż lub nieodpłatne przekazanie) do gospodarki wyników badań naukowych i prac rozwojowych UWM. CIiTT jako regionalny promotor korzyści płynących ze współpracy biznesu z nauką i popularyzator idei przedsiębiorczości akademickiej proponuje naukowcom, studentom oraz przedsiębiorcom z regionu Warmii i Mazur szeroki zakres usług o charakterze informacyjnym, doradczym, szkoleniowym, a także w zakresie pośrednictwa w nawiązaniu współpracy i transferze technologii.

Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Podlaski

PTI jest stowarzyszeniem informatyków, skoncentrowanym na rozwoju informatyki, zawodu informatyka oraz społeczeństwa informacyjnego. Członkami PTI są specjaliści - informatycy, eksperci różnych specjalności, podejmujący wspólne działania w dziedzinie informatyki na płaszczyźnie zawodowej i naukowej. Są to zawodowi informatycy, posiadający poczucie odpowiedzialności w pracy, poczucie wzajemnego szacunku dla posiadanej wiedzy i umiejętności, wykonujący swoją pracę i zadania rzetelnie, z należytą starannością i w zgodzie z etyka zawodową.

Twój StartUP

Fundacja zrzesza ludzi ambitnych i pełnych ciekawych pomysłów. Umożliwia im połączenie teoretycznej wiedzy zdobytej podczas studiów z wiedzą praktyczną, którą mogą nabyć tylko i wyłącznie samodzielnie prowadząc swoją firmę.

Black Pearls

Black Pearls zajmuje się budowaniem i zarządzanie funduszami kapitałowymi dostarczając kapitał firmom we wczesnej fazie rozwoju.

Fundacja Technotalenty

Grupa właścicieli i menedżerów czołowych firm województwa podlaskiego powołała w dniu 14 lutego 2014 roku, Fundację Technotalenty. Założycielami Fundacji Technotalenty są: Jolanta Koszelew, Bogusław Łącki, Marek Siergiej, Adam Walicki, Wojciech Wróblewski i Krzysztof Żelazowski. Jest to inicjatywa konsolidująca potencjał innowacyjnych regionalnych przedsiębiorstw oraz tworząca nowe ramy współpracy krajowej i międzynarodowej. Efektem działań fundacji będzie wzrost konkurencyjności gospodarki północno-wschodniej Polski.