Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

Misją uczelni jest przekazywanie kompetencji niezbędnych do realizacji życiowych aspiracji w warunkach globalnej gospodarki opartej na wiedzy z uwzględnieniem dynamicznie zmieniającego się zapotrzebowania na rynkach pracy w Polsce i poza jej granicami, kształtowanie postaw odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji, działania w harmonii, równowagi i poszanowaniu środowiska naturalnego, promowanie postaw przedsiębiorczości umożliwiających aktywny udział w realizacji programów- rozwoju wynikających z członkowstwa Polski w UE, wspieranie rozwoju społeczno – gospodarczego Regionu Warmii i Mazur.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach to: Największa publiczna uczelnia w Suwałkach Pozytywna ocena jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Ponad 2.000 studentów, Studia pierwszego stopnia: stacjonarne i niestacjonarne, Studia podyplomowe, Nauka języków obcych, Możliwość uzyskania pomocy materialnej w postaci: stypendium socjalnego, stypendium mieszkaniowego, zapomogi losowej, Stypendia Rektora, Współpraca z uczelniami w kraju i za granicą, Wymiana studentów oraz kadry naukowo-dydaktycznej w ramach programu ERASMUS, Biuro Karier Biblioteka Uczelniana, bogaty księgozbiór dostosowany do prowadzonych kierunków studiów, Własne wydawnictwo, Konferencje naukowe, Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Możliwość poszerzania swoich zainteresowań w studenckich kołach naukowych, Pracownia dydaktyczno-sportowa Akademicki Zespół Szkół Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powstał 1 września 1999 roku z połączenia trzech istniejących w Olsztynie szkół wyższych: Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Warmińskiego Instytutu Teologicznego. UWM łączy więc tradycję pięćdziesięcioletniej ART, trzydziestoletniej WSP oraz ponad 450 lat kształcenia teologicznego na Warmii.

Wyższa szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku – jest najstarszą na Podlasiu i jedną z najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce. Została założona 17 sierpnia 1993 r. i prowadzi działalność od 1 października 1993 r. Obecnie uczelnia to: 8 wydziałów, 12 kierunków, ponad 40 specjalności studiów, blisko 6 tys. studentów, ponad 200 wykładowców, ok. 20 tys. absolwentów, dobra baza lokalowa, sale wykładowe z wyposażeniem multimedialnym, informatyczny system wspomagania dydaktyki, e-learning, biblioteka z bogatym księgozbiorem i wyposażeniem informatycznym, zweryfikowana przez Państwową Komisję Akredytacyjną jakość kształcenia, czołowe miejsca w rankingach niepublicznych uczelni magisterskich

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Gospodarki to uczelnia o trzech wydziałach, pod względem liczby studentów i kadry naukowej jedna z trzech największych uczelni niepublicznych w regionie kujawsko-pomorskim. Proces dydaktyczny realizowany jest na studiach licencjackich i inżynierskich (I stopnia) oraz magisterskich (II stopnia). Prowadzi również studia podyplomowe w ok. 60 specjalnościach. Przy uczelni działa także m.in. Centrum Europejskie, Centrum Kultury Medialnej, Szkoła Języków Obcych oraz Centrum Tłumaczeń Specjalistycznych

Koło Naukowe Architektury Politechniki Warszawskiej

Nasze koło zajmuje się badaniem wpływu nowych technologii na architekturę. W szczególności specjalizujemy się w zastosowaniu rozwiązań modułowych i prefabrykacji

Kauno Technologijos Universitetas

Uniwersytet Techniczny w Kownie. Uczelnia jest największą tego typu placówką na Litwie i w krajach bałtyckich.

Uniwersytet Nauki i Technologii w New Jersey

Jeden z wiodących publicznych uczelni technicznych w USA, New Jersey Institute of Technology (NJIT) przygotowuje studentów do bycia liderami w technologii gospodarki 21 wieku. Multi-dyscyplinarny program nauczania i intensywnie obliczeniowe podejście do edukacji oferuje biegłość technologiczną, know-how i umiejętności przywódcze, które zostaną wykorzystane przez przyszłych dyrektorów i szefów firm w celu osiągnięcia wymiernego sukcesu.

Politechnika Białostocka

Politechnika jest największą uczelnią techniczną północno-wschodniej Polski. W ciągu 67 lat istnienia wykształciła tysiące studentów, którzy odnoszą sukcesy na całym świecie. Od 2016 roku współpracuje z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Ełku w ramach "Wariacji z nauką" oraz cyklu spotkań edukacyjnych "Odkrywaj z Politechniką Białostocką".

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o. został powołany w celu budowania trwałej współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Jego jedynym właścicielem jest Politechnika Białostocka i ta relacja pozwala na zagospodarowanie istniejącej niszy w obszarze B+R. IIT podejmuje się wyzwań niestandardowych i trudnych oraz oferuje usługi indywidualnie dopasowane do potrzeb każdego klienta. Różnorodność świadczonych usług oraz szeroka specjalizacja współpracujących ekspertów pozwalają na świadczenie usług zarówno o charakterze produkcyjnym czy wdrożeniowym, a także koncepcyjnym i badawczym. Bazując na innowacjach dostarczanych przez Instytut, przedsiębiorcy budują swoją przewagę konkurencyjną.