Historia Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku

Najedź myszką na interesującą Cię datę.

W dniu 22 grudnia 2000 r. na mocy Uchwały Nr XXIII/219/2000 Rady Miasta Ełku obszar otrzymał nazwę Miejskiej Strefy Rozwoju ,,Techno-Parku”.

Prezydent MiastaEłku Tomasz Andrukiewicz i Rada Miasta Ełku podjęli decyzję
o utworzeniu Techno-Parku w Ełku.

Projekt został podzielony na dwa etapy i otrzymał dofinansowanie z dwóch programów operacyjnych:

  • Etap I (2009 r.): projekt z dofinansowania PO Rozwój Polski Wschodniej polegał na kompleksowym przygotowaniu terenów pod inwestycję wraz z budową dróg wewnętrznych i połączeniem ich z istniejącym układem komunikacyjnym oraz doprowadzeniem mediów,
  • Etap II (2012 r.): projekt z dofinasowania RPO Warmia i Mazury 2007-2013 polegał na budowie kompleksu budynków z funkcjami do obsługi użytkowników Techno – Parku. Budynki będą realizują następujące funkcje:
    • Centrum Logistyczno – Usługowe,
    • Inkubator Technologii,
    • Inkubator Przedsiębiorczości,
    • Centrum Badawczo–Rozwojowo-Edukacyjne z Laboratorium.

Obiekt został oficjalnie otwarty 17 października 2012 roku pod przyjętą nazwą Park Naukowo-Technologiczny w Ełku. Tego dnia zostały podpisane umowy z pierwszymi lokatorami.