Kontakt

Dyrektor
Agnieszka Pietrowicz
+48 87 732 63 10 +48 696 919 103
Główny księgowy
Agnieszka Łuczyńska
+48 87 732 63 02 +48 606 232 421
Specjalista ds. rozwoju
Ewa Wasilewska
+48 87 732 63 03 +48 728 349 899
Specjalista ds. techniczno-informatycznych
Paweł Harasim
+48 606 232 068 +48 87 732 63 06
Specjalista ds. funkcjonowania laboratoriów
Aleksandra Rudziewicz
+48 87 732 63 33 +48 532 131 087
Specjalista ds. technicznych laboratorium
Magdalena Bujko
+48 87 732 63 33 +48 532 131 099
Referent ds. administracyjno-księgowych
Karolina Jeromińska
+ 48 87 732 63 01 +48 532 461 370
referent ds. promocji
Gabriela Bieniewska-Wysocka
+ 48 87 732 63 05