Kontakt

Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku
Agnieszka Pietrowicz
+48 87 732 63 01 - sekretariat
Kancelaria PNT, dzierżawa lokali
Karolina Jeromińska
+48 87 732 63 01 +48 532 461 370
Promocja PNT, zamówienia publiczne, projekty, szkolenia/konferencje
Gabriela Bieniewska-Wysocka
+48 87 732 63 05 +48 606 232 507
Rozwój PNT, inkubator, projekty
Ewa Wasilewska
+48 87 732 63 03 +48 728 349 899
Główny księgowy PNT
Agnieszka Łuczyńska
+48 87 732 63 02 +48 606 232 421
IT, obsługa techniczna PNT, stacja ładowania
Paweł Artur Harasim
+48 87 732 63 06 +48 606 232 068
Laboratorium PNT
Magdalena Bujko
+48 87 732 63 33 +48 532 131 099
Laboratorium PNT
Aleksandra Rudziewicz
+48 87 732 63 33 +48 532 131 087
Laboratorium PNT
Katarzyna Gajdzińska
+48 87 732 63 33