Nowy start-up w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku!


Nowy start-up w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku to firma rozpoczynająca działalność w branży kosmetycznej. Projekt SAPHIRO został stworzony w odpowiedzi na potrzeby rynku kosmetyków do pielęgnacji męskiego zarostu, w oparciu o tradycyjne rzemiosło. Manufaktura nastawiona jest na ręczne tworzenie naturalnych kosmetyków dla mężczyzn, wykonanych z organicznych i naturalnych surowców. Założeniem projektu jest stworzenie świetnych jakościowo produktów w przystępnych cenach, które sprawią, że będą one dostępne dla szerokiego grona odbiorców. Projekt SAPHIRO to innowacyjne połączenie rękodzieła i chęci sprostania potrzebom rynku.
Życzymy zatem wielu sukcesów!

 


Konferencja prasowa podsumowująca projekt „Hub of Talents”


Projekt „Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents” dobiega końca. 21 kwietnia 2017 roku odbyła się konferencja prasowa podsumowująca projekt. Podczas konferencji pomysłodawcy opowiadali m. in.  o swoich osiągnięciach nad swoimi projektami, można było z bliska obejrzeć, a nawet dotknąć gotowe produkty oraz poznać kulisy współpracy Parku, start-up’ów i ich opiekunów. Więcej o start -up’ach i Platformie w zakładce http://technopark.elk.pl/oferta/platformy-startowe/.

 

 

 

 


Laboratorium Koloru PNT w EłkuSZKOLENIE „Zapewnienie i kontrola pożywek mikrobiologicznych zgodnie z PN-EN ISO 7218:2008/A1:2013 i PN-EN ISO 11133:2014, w tym karty kontrolne dla pożywek do metod ilościowych. Szkolenie praktyczne w laboratorium.”


MIEJSCE SZKOLENIA: Park Naukowo-Technologiczny w Ełku ul. Podmiejska 5

TERMIN: 6-7.04.2017r.

ORIENTACYJNY KOSZT SZKOLENIA: 500 – 700 zł netto (w zależności od liczy uczestników)

SZKOLENIE PROWADZI: Specjalista – praktyk z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej żywności, pasz, próbek środowiskowych. Doświadczenie w analityce 25 lat. Praca w inspekcji weterynaryjnej – w laboratorium. Kierownik techniczny i kierownik ds. jakości. Doświadczenie audytorskie.

OSOBA SZKOLĄCA: Tamara Kostrzewa

TEMATYKA SZKOLENIA:
Szkolenie 16h (2-dniowe):
Dzień I: Kontrola procesu przygotowania pożywek, punkty krytyczne:

 • jakość wody analitycznej : przewodność, czystość mikrobiologiczna
 • jakość szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego: czystość, pH, jałowość, pozostałości substancji hamujących
 • kontrola ubytków pożywek płynnych: przed i po sterylizacji

Dzień II: Kontrola pożywek:

 • jałowość
 • cechy fizyczne pożywek
 • kontrola mikrobiologiczna pożywek: żyzność, selektywność, specyficzność
 • katalog szczepów WDCM
 • przygotowanie, prowadzenie i nadzorowanie kolekcji drobnoustrojów kontrolnych: szczepy macierzyste / kultury robocze
 • przygotowanie kultur roboczych szczepów testowych – inokulum
 • instrukcje wykonania kontroli jakości pożywek stałych i płynnych:
  – metodą ilościową
  – metodą jakościową
 • kontrola płynów do rozcieńczeń
 • kontrola pożywek referencyjnych

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:
– zapewnienie materiałów szkoleniowych,
– indywidualne świadectwo uczestnictwa w szkoleniu
– merytoryczną opiekę trenera przez 14 dni od terminu szkolenia

Osoby do kontaktu w sprawie oferty:

Specjalista ds. funkcjonowania laboratoriów:
Aleksandra Jurewicz
a.jurewicz@technopark.elk.pl
tel. kom. 532131087

Edyta Nagórka- Cituk
e.nagorka@technopark.elk.pl
tel. kom. 660452277

Park Naukowo- Technologiczny w Ełku
Laboratorium Mikrobiologiczne
Badania Żywności i Środowiska Produkcyjnego
ul. Podmiejska 5
19-300 Ełk
tel. +48 87 732 63 33

Karta zgłoszenia – Zapewnienie i kontrola pożywek mikrobiologicznych


Spotkanie informacyjne dotyczące wspierania wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w MŚP


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone działaniom:

4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”

Spotkanie adresowane jest do potencjalnych beneficjentów środków UE m.in.:  przedsiębiorców,  jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni mieszkaniowych/wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów posiadających osobowość prawną, zainteresowanych aplikowaniem do planowanych konkursów z Osi 4 RPO WM 2014-2020.

Przyjdź i skorzystaj z bezpłatnych porad ekspertów. 

 

Termin: 7 marca 2017 r. w godzinach  11.00- 13.45, 

Miejsce: Urząd Gminy Ełk

 1. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk
   

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest:

 • przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Ełku lpielk@warmia.mazury.pl do 28 lutego 2017 r. godz. 14:00.
 • potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.
 

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa.

Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.
 

Program spotkania

Panel ekspercki poprowadzą prelegenci z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie –  Instytucji Wdrażającej działania 4.1 i 4.2
w ramach RPO WiM 2014-2020.

 

Więcej informacji

Lokalny Punkt Informacyjnym Funduszy Europejskich w Ełku:
tel. 87 610 07 77, 87 734 11 10/09, email: lpielk@warmia.mazury.pl


Audyt technologiczny


Zapraszamy małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne prowadzące lub planujące prowadzić działalność międzynarodową do przeprowadzenia bezpłatnego audytu technologicznego.

Audyt jest usługą doradczą wykonywaną przez specjalistów w wybranej dziedzinie. Usługa pomoże zidentyfikować potrzeby technologiczne przedsiębiorstwa, wskaże technologie kluczowe dla rozwoju firmy, umieści profil firmy w międzynarodowej bazie danych.


Aktualne oferty współpracy międzynarodowej sieci Enterprise Europe Network


een

Aktualne oferty współpracy międzynarodowej sieci Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network (EEN) to największa na świecie sieć wspierania przedsiębiorczości, utworzona z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2008 r. Ponad 600 organizacji w  ponad 60 krajach na całym świecie na co dzień wspiera mikro, małe i średnie firmy w dążeniu do rozwijania ich potencjału i zdolności innowacyjnych.

Jednym z zadań sieci jest wspieranie firm w nawiązywaniu i rozwijaniu współpracy międzynarodowej. Sieć EEN prowadzi bazę ofert współpracy (Partnership Opportunities Database) http://www.een.wmarr.olsztyn.pl/znajdz-partnera-wspolpracy/. Przedsiębiorcy poszukujący partnerów biznesowych za pośrednictwem bazy mają możliwość nawiązania międzynarodowych kontaktów m.in. z zagranicznymi producentami, dystrybutorami, pośrednikami handlowymi i podwykonawcami. Baza ofert współpracy prowadzona jest w języku angielskim. Streszczenia ofert z każdego miesiąca w języku polskim udostępniane są w naszym regionie przez Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. Aktualne oferty dostępne są na stronie Ośrodka EEN http://www.een.wmarr.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2017/01/oferty-biznesowe-I-2017.pdf

Wystarczy wyszukać interesującą nas ofertę, skontaktować się z Ośrodkiem EEN zlokalizowanym przy WMARR S.A. i podać nr referencyjny oferty. Konsultanci EEN skontaktują Państwa firmę z partnerem biznesowym za granicą.

Wszystkie działania Ośrodka Enterprise Europe Network finansowane są przez Komisję Europejską i budżet państwa, przedsiębiorcy nie ponoszą kosztów oferowanych usług.


Prototyp podkowy z tytanu gotowy!


Tak prezentuje się prototyp tytanowej podkowy stworzonej przez nasz start-up – firmę Ti-CON. Podkowa przechodzi obecnie testy wytrzymałościowe na Politechnice Warszawskiej oraz jest badana w Instytucie Odlewnictwa Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Kolejny krok na drodze do stworzenia przełomowego produktu został wykonany. Gratulujemy!

img_9751 img_9755 img_9758 img_9774 img_9782