Archiwum

SZKOLENIE „Zapewnienie i kontrola pożywek mikrobiologicznych zgodnie z PN-EN ISO 7218:2008/A1:2013 i PN-EN ISO 11133:2014, w tym karty kontrolne dla pożywek do metod ilościowych. Szkolenie praktyczne w laboratorium.”


MIEJSCE SZKOLENIA: Park Naukowo-Technologiczny w Ełku ul. Podmiejska 5

TERMIN: 6-7.04.2017r.

ORIENTACYJNY KOSZT SZKOLENIA: 500 – 700 zł netto (w zależności od liczy uczestników)

SZKOLENIE PROWADZI: Specjalista – praktyk z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej żywności, pasz, próbek środowiskowych. Doświadczenie w analityce 25 lat. Praca w inspekcji weterynaryjnej – w laboratorium. Kierownik techniczny i kierownik ds. jakości. Doświadczenie audytorskie.

OSOBA SZKOLĄCA: Tamara Kostrzewa

TEMATYKA SZKOLENIA:
Szkolenie 16h (2-dniowe):
Dzień I: Kontrola procesu przygotowania pożywek, punkty krytyczne:

 • jakość wody analitycznej : przewodność, czystość mikrobiologiczna
 • jakość szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego: czystość, pH, jałowość, pozostałości substancji hamujących
 • kontrola ubytków pożywek płynnych: przed i po sterylizacji

Dzień II: Kontrola pożywek:

 • jałowość
 • cechy fizyczne pożywek
 • kontrola mikrobiologiczna pożywek: żyzność, selektywność, specyficzność
 • katalog szczepów WDCM
 • przygotowanie, prowadzenie i nadzorowanie kolekcji drobnoustrojów kontrolnych: szczepy macierzyste / kultury robocze
 • przygotowanie kultur roboczych szczepów testowych – inokulum
 • instrukcje wykonania kontroli jakości pożywek stałych i płynnych:
  – metodą ilościową
  – metodą jakościową
 • kontrola płynów do rozcieńczeń
 • kontrola pożywek referencyjnych

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:
– zapewnienie materiałów szkoleniowych,
– indywidualne świadectwo uczestnictwa w szkoleniu
– merytoryczną opiekę trenera przez 14 dni od terminu szkolenia

Osoby do kontaktu w sprawie oferty:

Specjalista ds. funkcjonowania laboratoriów:
Aleksandra Jurewicz
a.jurewicz@technopark.elk.pl
tel. kom. 532131087

Edyta Nagórka- Cituk
e.nagorka@technopark.elk.pl
tel. kom. 660452277

Park Naukowo- Technologiczny w Ełku
Laboratorium Mikrobiologiczne
Badania Żywności i Środowiska Produkcyjnego
ul. Podmiejska 5
19-300 Ełk
tel. +48 87 732 63 33

Karta zgłoszenia – Zapewnienie i kontrola pożywek mikrobiologicznych


Spotkanie informacyjne dotyczące wspierania wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w MŚP


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone działaniom:

4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”

Spotkanie adresowane jest do potencjalnych beneficjentów środków UE m.in.:  przedsiębiorców,  jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni mieszkaniowych/wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów posiadających osobowość prawną, zainteresowanych aplikowaniem do planowanych konkursów z Osi 4 RPO WM 2014-2020.

Przyjdź i skorzystaj z bezpłatnych porad ekspertów. 

 

Termin: 7 marca 2017 r. w godzinach  11.00- 13.45, 

Miejsce: Urząd Gminy Ełk

 1. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk
   

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest:

 • przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Ełku lpielk@warmia.mazury.pl do 28 lutego 2017 r. godz. 14:00.
 • potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.
 

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa.

Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.
 

Program spotkania

Panel ekspercki poprowadzą prelegenci z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie –  Instytucji Wdrażającej działania 4.1 i 4.2
w ramach RPO WiM 2014-2020.

 

Więcej informacji

Lokalny Punkt Informacyjnym Funduszy Europejskich w Ełku:
tel. 87 610 07 77, 87 734 11 10/09, email: lpielk@warmia.mazury.pl


Audyt technologiczny


Zapraszamy małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne prowadzące lub planujące prowadzić działalność międzynarodową do przeprowadzenia bezpłatnego audytu technologicznego.

Audyt jest usługą doradczą wykonywaną przez specjalistów w wybranej dziedzinie. Usługa pomoże zidentyfikować potrzeby technologiczne przedsiębiorstwa, wskaże technologie kluczowe dla rozwoju firmy, umieści profil firmy w międzynarodowej bazie danych.