Archiwum

Bezpłatne spotkanie informacyjne


szkolenie wmarr

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców”, które odbędzie się 21 czerwca 2016 roku w Ełku.

Spotkanie poprowadzą eksperci z Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, która pełni rolę Instytucji Pośredniczącej  części I Osi Priorytetowej Inteligenta Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php?option=com_content&view=article&id=2660&catid=34&Itemid=54&lang=pl


Skład Rolny Sp. z o.o.


Park Naukowo-Technologiczny w Ełku wzbogacił się o nowego lokatora – firmę Skład Rolny Sp. z o.o. Skład Rolny Sp. z o.o. jest producentem innowacyjnych nawozów mineralnych na bazie siarki, mających szerokie zastosowanie w rolnictwie. Firma działa od 2012 roku i sukcesywnie zwiększa udział w rynku oraz ofertę produktów. Firma obsługuje zarówno kontrahentów lokalnych (firmy handlowe, gospodarstwa rolne) jak i partnerów zagranicznych, w tym z Litwy, Łotwy, Estonii, Słowacji, Czech, Węgier, Niemiec, Finlandii. W oparciu o możliwości Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku, firma planuje prace nad kolejnymi unikatowymi produktami, kierowanymi do klientów z branży rolnej.


Inwestycje w nowoczesne technologie i źródła ich finansowania


20 czerwca 2016 roku,

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny (ul. Władysława Trylińskiego 2, BK, sala nr 15)

Celem konferencji jest zwiększenie potencjału innowacyjnego firm  MŚP poprzez wdrożenie rozwiązań IT/ICT  lub outsourcingu usług IT/ICT

 

10:00 – 10:30 Rejestracja uczestników, powitalna kawa

 

10:30 – 10:45 Otwarcie konferencji

Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Piotr Grzymowicz, Prezydent Olsztyna

 

Moderator – Piotr Burczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

10:45 – 11:00 Potencjał sektora IT w województwie warmińsko-mazurskim

Barbara Tuńska, Ekspert Pro-biz, Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

 

11:00 – 11:15 OPEGIEKA – case study

 

11:15 – 11:30 SOFTICON – case study

 

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa

 

11:45 – 12:30 Panel dyskusyjny „Jak inwestycje w innowacyjne technologie mogą pomóc biznesowi”

moderator – Paweł Harajda, Stowarzyszenie Olcamp

W panelu wezmą udział przedstawiciele firm informatycznych oferujących innowacyjne rozwiązanie oraz przedstawiciele przedsiębiorstw, w których zastosowano technologię informacyjno-komunikacyjną.

 

12:30 – 12:40 Finansowanie innowacyjnych rozwiązań w ramach RPO WiM (działanie 1.4.3. Technologie informacyjno–komunikacyjne) – Joanna Głowienka, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

 

12:40 – 12:50 Finansowanie nowoczesnych technologii  w ramach PO IR (działanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne) – Przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego

 

12:50 – 13:00 Pozaunijne instrumenty finansowania innowacyjnych rozwiązań – Ewa Michałowska, Regionalny Menadżer ds. wsparcia sprzedaży MŚP, Bank Zachodni WBK

 

13:00 – 13:15 Stan i perspektywy rozwoju outsourcingu IT- Rafał Szajewski PAIiIZ

 

13:15 Networking, spotkania kooperacyjne

 

14:00 Lunch

 

Serdecznie zapraszamy!