Archiwum

Środki finansowe na doradztwo i szkolenia dla MŚP uruchomione


Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP.

Więcej szczegółów: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/13-przedsiebiorczosc-wsparcie-przedsiebiorczosci-135-uslugi-dla-msp/


„Hub of Talents” – w Ełku rusza platforma startowa dla firm typu start-up!


 

Rozstrzygnięty został konkurs na nową pulę środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W wyniku konkursu wyłoniono trzy ośrodki innowacji, które będą wspierać tworzenie nowych innowacyjnych firm typu start-up. Park Naukowo-Technologiczny w Ełku jest częścią platformy „Hub of Talents” stworzonej przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, a w której skład wchodzą również Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Elbląski Park Naukowo-Technologiczny, Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o. oraz Park Przemysłowy Łomża Sp. z o.o. Ośrodek innowacyjności, którego częścią jest ełcki park zajął pierwsze miejsce w konkursie, z kwotą dofinasowania wynoszącą blisko 7,3 mln zł. Na kolejnych miejscach uplasowały się ośrodki kielecki i lubelski.

Wybrane parki naukowo-technologiczne odpowiedzialne będą za pierwszy etap programu noszącego nazwę „Hub of Talents”, czyli:

  • nabór i selekcję start-up’owych pomysłów biznesowych;
  • zapewnienie ich autorom „szytych na miarę” usług, mających na celu przygotowanie odpowiedniego modelu biznesowego, opartego o zweryfikowany w toku prac pomysł na produkt (tzw. MPV), który startup będzie mógł wprowadzić na rynek.

Animatorzy przeprowadzą nabory pomysłów w marcu. Młodym ludziom, którzy zakwalifikują się do wsparcia, zapewnią m.in.:

  • mentoring, czyli pomoc doświadczonych przedsiębiorców, inwestorów, aniołów biznesu;
  • specjalistyczne usługi niezbędne do przeprowadzenia prac nad rozwojem zgłoszonego pomysłu biznesowego, np. usługi techniczne, technologiczne, inżynieryjne, marketingowe, wzornicze, prawne;
  • pomoc w przygotowaniu modelu biznesowego (weryfikowanie kanałów sprzedaży, badania marketingowe, wsparcie organizacyjne, itp.).

W ramach Platform startowych zorganizowane zostaną też stanowiska pracy z pełnym zapleczem biurowym.

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku będzie zatem realizatorem niezwykle ważnego dla rozwoju Polski północno-wschodniej programu, który umożliwi utworzenie nowych miejsc pracy w innowacyjnych młodych firmach. Już wkrótce ruszy rekrutacja do programu, w związku z czym zachęcamy do śledzenia strony internetowej oraz profilu facebookowego Parku, a chętnych już dziś zapraszamy do współpracy!


Doradztwo i audyt technologiczny dla przedsiębiorców


Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o przeprowadzenie doradztwa / audytu technologicznego w firmie ( MŚP) finansowanego w 100% ze środków projektu Enterprise Europe Network East Poland. Jest to usługa doradcza wykonywana przez specjalistów w wybranej dziedzinie, którzy dzięki wiedzy i doświadczeniu udzielą wskazówek i rekomendacji do dalszego działania. Wnioski przyjmowane będą do 31.03.2016 r. do godz. 15:00. Jedynym kryterium wyboru jest pierwszeństwo zgłoszeń . Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie: http://www.uwm.edu.pl/ciitt/?p=4675.


Nowe środki unijne na rozwój przedsiębiorstw


Departament Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Rozwoju jako Instytucja Organizująca Konkurs w Programie Inteligentny Rozwój ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/21-wsparcie-inwestycji-w-infrastrukture-br-przedsiebiorstw-1/


Pomoc i wsparcie dla młodych przedsiębiorców!


Program Youth Business Poland (YBP) jest częścią Prince’s Youth
Business International, sieci programów działających pod auspicjami
Księcia Karola realizowanych w 40 krajach świata. W Polsce program YBP
pomaga młodym ludziom stać się przedsiębiorcami poprzez opiekę mentora
oraz wsparcie szkoleniowe. W YBI zrzeszonych jest aktualnie 25 000
mentorów.

Dlatego też, jeżeli masz kreatywne pomysły, które można
przekształcić w biznes? Myślisz o założeniu własnej firmy? A może
już jesteś początkującym przedsiębiorcą i szukasz kompleksowego
wsparcia w rozwoju firmy? Skorzystaj z wsparcia Programu YBP.

YBP organizuje już IV edycję Projektu Katalizator Rozwoju Firmy. To
6-miesięczny projekt akceleracyjny, podczas którego uczestnicy mają
możliwość wypracować strategię rozwoju swojej firmy. Wsparciu w
rozwoju, podlegają zarówno startupy, jak i małe przedsiębiorstwa,
które szukają sposobu na stworzenie unikatowych produktów i usług oraz
odniesienie sukcesu na rynku.

Więcej informacji, opinie uczestników i opis działań na stronie
projektu: http://ybp.org.pl/katalizator-rozwoju-firmy/

Rekrutacja trwa do 15 lutego br. Ilość miejsc ograniczona. Organizator
zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji w momencie
otrzymania 50 zgłoszeń. Formularz znajduje się na stronie:
http://ybp.org.pl/dolacz-do-programu-akceleracyjnego-krf-iii/


Giełda kooperacyjna conhIT Business Meetings 2016


Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej conhIT
Business Meetings 2016 przeznaczonej dla przedsiębiorstw branży IT
wyspecjalizowanych w usługach i produktach dla sektora medycznego, która
odbędzie się w dniu 20.04.2016 r. w trakcie targów cohnIT w Berlinie w
Niemczech.

Więcej szczegółów: http://een.org.pl/index.php/Europa/articles/gielda-kooperacyjna-dla-branzy-it-na-targach-conhit-2015-20042016-berlin-niemcy.html


Lego WeDo – zajęcia grupy A za nami


IMG_7318IMG_7319 IMG_7320 IMG_7321 IMG_7323 IMG_7324 IMG_7326 IMG_7329 IMG_7330


Park Naukowo-Technologiczny w Ełku z certyfikatem jakości SOOIPP!


W dniach od 12 listopada do 5 grudnia 2015 roku Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce przeprowadziło w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku audyt i kontrolę jakości działania inkubatora technologicznego. Na podstawie wyników audytu i kontroli Park Naukowo-Technologiczny w Ełku otrzymał certyfikat potwierdzający wysoką jakość działania.