Archiwum

Mikroprzedsiębiorca Roku


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku. Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy już po raz jedenasty wręczy nagrody najlepszym, polskim mikrofirmom. W tym roku w konkursie uruchomiono nową kategorię „MŁODY BIZNES”, stworzoną specjalnie dla młodych przedsiębiorców. Mikroprzedsiębiorca Roku to konkurs, którego celem jest nagradzanie właścicieli przedsiębiorstw prowadzących z sukcesem tradycyjny lub nowoczesny biznes, zakorzeniony w lokalnych społecznościach. Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku skierowany jest do firm, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników i których roczne obroty lub suma bilansowa nie przekroczyły 2 mln euro. Zgłaszający się wybierają jedną spośród trzech kategorii:

  • START – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012 roku,
  • PROGRES – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność między 1 stycznia 2008 a 31 grudnia 2011 roku,
  • SENIOR – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność przed 1 stycznia 2008 roku.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Konkursu przyzna nagrodę w kategorii specjalnej – MŁODY BIZNES, skierowanej do mikroprzedsiębiorców urodzonych po 1 stycznia 1986 roku. W celu wzięcia udziału w XI edycji konkursu należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej mikroprzedsiebiorcaroku.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2015 roku. Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wyłoniony zwycięzca – Mikroprzedsiębiorca Roku 2015, który otrzyma nagrodę główną – 40 000 zł. Dodatkowo najlepszym w kategoriach START, PROGRES, SENIOR i MŁODY BIZNES Kapituła Konkursu przyzna wyróżnienia w wysokości 10 000 zł. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.mikroprzedsiebiorcaroku.pl  Honorowy patronat nad konkursem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński.


Międzynarodowa Konferencja Polish Business Meeting – Kierunki rozwoju dla MŚP


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konferencji pt. Kierunki rozwoju dla MŚP: Przyjdź – wybierz – działaj, która zostanie zorganizowana przez Polish Business Club w dniu 15 maja w Jachrance.
Jest to konferencja dedykowana właścicielom małych i średnich firm. Celem spotkania jest wyznaczenie kierunków rozwoju MŚP na najbliższej lata. Zaproszeni  goście z zagranicy opowiedzą, jakie możliwości rozwoju oferują rynki zagraniczne. Z kolei przedsiębiorcy, których oferta jest kierowana do lokalnego klienta poznają najnowsze sposoby na promocję swoich usług, które w prosty sposób mogą wdrożyć w Polsce. Dodatkowo sztab ekspertów z dziedzin takich jak prawo, własność marki, podatki, finanse, księgowość będą doradzać, jak zabezpieczyć firmę przed zagrożeniami administracyjnymi i jak usprawnić jej funkcjonowanie, nie zapominając jednocześnie o ekonomii portfela.
Konferencja MŚP zdobyła już szerokie grono są nimi m.in. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Konfederacja Lewiatan, Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Interia.pl, Business z Klasą, Comperia, Gazeta Praca itd.

Szczegóły: http://meeting.polishbusinessclub.pl


Misja na targi AUTOPROMOTEC


Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy działające w branży motoryzacyjnej do udziału w misji na targi AUTOPROMOTEC, która odbędzie się w dniach 20-22 maja 2015 r. w Bolonii. Udział w misji będzie doskonałą okazją do zapoznania się z włoskimi produktami i technologiami w następującym zakresie:
• Produkcja wyposażenia i materiałów do naprawy samochodów: dla warsztatów samochodowych, elektryków samochodowych, dealerów samochodowych, stacji serwisowych, myjni samochodowych, centrów naprawy środków transportu,
• Maszyny, wyposażenie i materiały dla branży ogumienia,
• Maszyny i wyposażenie do naprawy silników,
• Części zapasowe i zamienne oraz komponenty,
• Naprawa samochodów.

Firmy zainteresowane spotkaniami z włoskimi wystawcami oraz zakupem produktów i/lub technologii od firm włoskich będą miały możliwość skorzystania z oferowanego przez organizatorów targów pakietu obejmującego m.in. noclegi i transport lokalny.

Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.een.org.pl/index.php/Europa/articles/misja-dla-branzy-motoryzacyjnej-na-targi-autopromotec-22-22052015.html


Seminarium regionalne poświęcone zagadnieniom partnerstwa publiczno-prawnego


Zapraszamy pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w seminarium regionalnym poświęconym zagadnieniom partnerstwa publiczno-prywatnego, które odbędzie się w Warszawie w dniach 26-27 marca 2015r.
Udział w seminarium jest całkowicie bezpłatny.
Rejestracji na seminarium należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy lub kontaktując się z Instytutem PPP pod numerami telefonów: (22) 435 95 02, 535 006 591 lub za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając zgłoszenie na adres: ppp-efs@ippp.pl.

Szczegóły dotyczące seminarium dostępne są pod adresem:
http://ppp.parp.gov.pl/news/read/304?page_id=40&slug=seminarium-regionalne-z-zakresu-ppp-dla-przedsiebiorcow-warszawa-26-27-iii-2015-r


Wizyta w PNT


W dniu 11 marca 2015 przedstawiciele kadry nauczycielskiej średnich szkół zawodowych odwiedzili Park Naukowo-Technologiczny w Ełku. Celem wizyty było zapoznanie się z działalnością PNT i nawiązanie współpracy.

nauczyciele


Seminarium „Sektor ICT – możliwości biznesowe w Indonezji”


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do udziału w seminarium pt. „Sektor ICT – możliwości biznesowe w Indonezji”, które odbędzie się w Warszawie 23 marca 2015 r. Seminarium organizowane
jest przez EIBN – EU-Indonesia Business Network we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą, Fundacją SHARE i ośrodkiem Enterprise Europe Network przy PARP. Jego celem będzie przede wszystkim przybliżenie
zagadnień związanych z indonezyjskim rynkiem ICT i perspektywami dla polskich firm w tym zakresie. Więcej informacji na stronie
http://www.een.org.pl/index.php/inne-seminaria/articles/seminarium-pt-sektor-ict-mozliwosci-biznesowe-w-indonezji.html.


Polsko-brytyjskie spotkania biznesowe


Ośrodki Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS) serdecznie zapraszają do udziału w polsko-brytyjskich spotkaniach biznesowych, które odbędą się 25 marca 2015 r., w Warszawie.
Więcej:
http://www.een.org.pl/index.php/Europa/articles/misja-gospodarcza-firm-brytyjskich.html


Rusza wsparcie dla przedsiębiorców z nowej puli funduszy


Znamy harmonogram konkursów w Programie Inteligentny Rozwój. Pierwszy z nich zostanie ogłoszony 2 kwietnia 2015 r., a nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. Skierowany jest on do małych i średnich przedsiębiorstw.

Harmonogram przewiduje przeprowadzenie w 2015 roku czternastu konkursów w ramach dwunastu instrumentów (działania/poddziałania) programu. W sumie uruchomionych zostanie osiem z dziewięciu działań planowanych do realizacji w trybie konkursowym, w tym trzy konkursy zostaną ogłoszone w bieżącym roku, a nabory wniosków zostaną przeprowadzone w 2016 r. Orientacyjna kwota przewidziana na nabory w 2015 r. to blisko 5,06 mld zł.

Pierwszy konkurs dotyczyć będzie poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach I priorytetu Programu Inteligentny Rozwój Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa.

„MŚP będą mogły uzyskać wsparcie na realizację badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, mających na celu opracowanie nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań oraz osiągnięcie gotowości do ich skomercjalizowania. Budżet konkursu wyniesie 1,6 mld zł. Jego organizatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W kwietniu ogłoszone zostaną jeszcze dwa konkursy, a kolejne sukcesywnie w następnych miesiącach, zgodnie z przyjętym harmonogramem”

– podkreśla minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.

W 2015 roku planowane jest uruchomienie następujących działań programu:

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw,

1.2 Sektorowe programy B+R,

2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw,

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw,

3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka,

3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,

4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe,

4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.

Harmonogram naboru wniosków można znaleźć na stronie internetowej Programu Inteligentny Rozwój w zakładce Harmonogram naborów wniosków.