Archiwum

Wizyta Ambasadora Republiki Kazachstanu w PNT


Na zaproszenie posła Tomasza Makowskiego, do Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku przybył Erik Utembajew, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas konferencji w PNT zostały poruszone tematy przyszłej współpracy, której celem mają być działania zmniejszające bezrobocie w naszym regionie oraz rozwój lokalnego przemysłu.

kazachstan01


Międzynarodowy dzień przewodnika za nami


Międzynarodowy dzień przewodnika 2015 – w tym roku gościliśmy Ełczan również w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku.

dzien-przewodnika08


Konferencja i targi MEDinISRAEL


Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Ambasadą Izraela w Warszawie, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz WPHI w Tel Awiwie serdecznie zaprasza do udziału w misji branżowej na konferencję i targi MEDinISRAEL poświęcone branży medycznej, które odbędą się w Tel Awiwie. Do udziału w misji zapraszamy przede wszystkim przedsiębiorców reprezentujących szeroko rozumiany sektor medyczny i farmaceutyczny. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 12 lutego 2015 r.

Więcej informacji nt. misji znajdą Państwo na stronie http://www.een.org.pl/index.php/azja/articles/misja-na-medinisrael-23-26-marca-2015-r-tel-awiw.html.


Międzynarodowe Targi Spożywcze TUTTOFOOD 2015


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza polskich producentów branży spożywczej, do udziału w Międzynarodowych Targach Spożywczych TUTTOFOOD 2015. Organizacja polskiego stoiska narodowego na ww. targach jest elementem programu gospodarczego realizowanego przez PARP w ramach polskiego udziału w Wystawie Światowej EXPO 2015.

http://www.een.org.pl/index.php/Europa/articles/misja-na-miedzynarodowe-targi-spozywcze-tuttofood-03-052015-mediolan-wlochy.html


Ponad 4 tys. miejsc praktyk w SSE


Specjalne strefy ekonomiczne zadeklarowały ponad 4 tys. miejsc praktyk dla uczniów, którzy zdecydują się na naukę w szkołach zawodowych.

23 stycznia 2015 r. w Ministerstwie Gospodarki przedstawiciele specjalnych stref ekonomicznych wraz z kuratorami oświaty podpisali porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego.

SSE czynnie działają w sprawie promocji szkolnictwa zawodowego. Tworzą klasy pod swoim patronatem. Przyznają nagrody dla najlepszych uczniów w zawodzie. Wspierają kształcenie dualne poprzez prognozowanie zapotrzebowania na umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Zwiększają dostępność uczniów do praktyk realizowanych w rzeczywistych warunkach pracy przedsiębiorstw. Współtworzą warsztaty szkolne. Uczestniczą w procesie przygotowywania oferty edukacyjnej szkół zawodowych. Organizują na terenie SSE strefowe klastry edukacyjne. Podejmują działania integrujące środowisko biznesu z placówkami szkolnictwa zawodowego.


Bezpłatna rejestracja firmy w CEIDG


Ministerstwo Gospodarki przypomina, że osoba fizyczna dokonująca wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

Każda osoba zakładająca konto w systemie CEIDG, otrzymuje komunikat o tym, iż wpis do rejestru jest bezpłatny. Ponadto znajduje się on na papierowym formularzu CEIDG-1 oraz w instrukcji jego wypełniania. Otrzymują go także elektronicznie przedsiębiorcy wraz z potwierdzeniem o dokonaniu wpisu w systemie CEIDG. Szczegółowe informacje w tym zakresie zamieszczone są na stronie www.ceidg.gov.pl.

Ministerstwo Gospodarki zaleca przedsiębiorcom szczególną ostrożność przy podejmowaniu współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do prowadzonych przez siebie rejestrów. Resort nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowadzonych przez przedsiębiorstwa komercyjne. MG, jak i rejestr CEIDG, nie wysyłają do przedsiębiorców wezwań sugerujących konieczność dokonania przelewu określonej kwoty na podstawie dołączonych poleceń wpłaty. Tego typu wezwania stanowią wyłącznie ofertę handlową, nie związaną z zadaniami wykonywanymi przez Ministra Gospodarki.


#MadeByLubelskie


#MadeByLubelskie to twórcza strona województwa lubelskiego. #MadeByLubelskie Pokazuje przedsięwzięcia, które łączy jeden wspólny mianownik – to słowo innowacja w bardzo szerokim znaczeniu.
Wśród promowanych przez #MadeByLubelskie znalazły się działania krańcowo różne: innowacje społeczne, innowacje usługowe i produktowe. Wszystkie łączy to, że tworzą je ludzie, którzy nie obawiają się wyjść poza schemat i szukać własnych rozwiązań.

Cała dwunastka, która wzięła udział w #MadeByLubelskie to startupy, freelancerzy i firmy współpracujące z Lubelskim Parkiem Naukowo-Technologicznym.


Targi żywności MIHAS 2015


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza w imieniu Ambasady Malezji i Malezyjskiej Agencji ds. Promocji Handlu (MATRADE), do udziału w kolejnej edycji targów żywności MIHAS 2015, które odbędą się w Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC) w dn. 1– 4 kwietnia 2015.
Przy okazji targów odbędzie się również misja wyjazdowa dla polskich importerów, przypadająca na termin: 30 marca – 2 kwietnia 2015 r.
Więcej informacji na stronie www